Nhiệt điện Hải Phòng: Triển khai nhiều công tác bảo vệ xanh hóa môi trường

Hơn 20 năm hoạt động trong ngành nhiệt điện, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xanh hóa môi trường trong sản xuất điện.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng hiện đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 1.200MW. Công ty đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác nước mặt, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các kế hoạch ứng phó sự cố môi trường...

Với tầm nhìn “Trở thành công ty phát điện uy tín hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia và tiên phong trong việc bảo vệ môi trường”, công ty đang thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, với mục tiêu đầu tư là đáp ứng yêu cầu về thông số phát thải SO2, NOx theo quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than và có tính đến điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 1.570 tỷ đồng.

Sau khi triển khai nâng cấp, hệ thống xử lý khí thải của hai nhà máy sẽ đáp ứng được các yêu cầu về môi trường được nêu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, hiện nay, công ty sử dụng khoảng 3,4 triệu tấn than/năm. Than nhập về qua cầu cảng được vận chuyển tới kho chứa bằng hệ thống băng tải kín để bụi than không bay ra ngoài môi trường. Ngoài ra, công ty còn lắp đặt hệ thống phun sương ở khu vực cảng và kho chứa để môi trường không khí không bị ô nhiễm.

Khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng xanh - sạch - đẹp

Đối với lượng tro xỉ phát sinh, công ty đã ký hợp đồng chuyển giao tro xỉ cho các đơn vị có chức năng xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng. Tro xỉ của công ty được chứng nhận hợp quy, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty đã được tiêu thụ 100%, kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa.

Các chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt đều được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, sau đó được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Đối với khí thải, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, kết nối online về Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương để theo dõi giám sát.

Công ty cũng đã xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, công ty còn lắp đặt các ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về môi trường như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx; hệ thống xử lý nước thải sản xuất; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; hệ thống thu gom nước mưa tràn mặt. Chất lượng khí thải, nước thải sau hệ thống xử lý đều đạt các quy chuẩn hiện hành về môi trường theo quy định.

Hàng năm, công ty đều tổ chức tốt công tác huấn luyện và diễn tập các tình huống ứng phó sự cố như: sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất,… cho các lực lượng đội ứng phó sự cố khẩn cấp và cán bộ công nhân viên để nâng cao ý thức trong việc ứng cứu sự cố cũng như bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, công ty đã “xanh hóa” khuôn viên nhà máy với việc trồng khoảng 12 ha cây xanh cảnh quan và trồng cây phi lao làm hàng rào ngăn bụi tại khu vực cảng than, kho chứa than và hồ thải xỉ, vừa bảo vệ môi trường, vừa làm đẹp cảnh quan khu vực sản xuất.

Link gốc


  • 31/07/2023 02:00
  • Theo baodauthau.vn
  • 4679