PC Quảng Trị truy thu hơn 220 triệu đồng về vi phạm sử dụng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) phát hiện và xử lý 729 vụ vi phạm sử dụng điện, tăng 166 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Số tiền truy thu từ các vi phạm sử dụng điện gần 227 triệu đồng, trong đó có 20 trường hợp trộm cắp điện, truy thu 22.995 kWh sản lượng điện và khách hàng phải bồi hoàn cho ngành Điện gần 65 triệu đồng.

Theo đó, để thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao, hệ thống KTGSMBĐ từ PC Quảng Trị đến các điện lực trực thuộc luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch đã được vạch ra từ đầu tháng, đầu quý với những công việc cụ thể, trong đó tập trung vào các chuyên đề, như: Rà soát lại số liệu các khách hàng có 2 hộ trở lên nhưng có sản lượng điện dưới 100kWh hoặc có sản lượng giảm 50% so với cùng kỳ; khách hàng áp dụng nhiều mức giá bán điện khác nhau, khách hàng thường xuyên thay đổi mục đích sử dụng điện; khách hàng ký kết hợp đồng mua bán điện đồng thời 3 pha sản xuất và 1 pha sinh hoạt (có sản lượng dưới 150kWh hoặc sản lượng giảm 50% so với cùng kỳ) để kiểm tra và áp lại giá bán điện nếu có thay đổi mục đích sử dụng điện hoặc truy thu giá nếu có vi phạm mục đích sử dụng điện.

Đối với trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng từ 5-6% ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và trên 6% ở khu vực nông thôn cần phân tích số liệu lựa chọn ra số trạm biến áp có khả năng khách hàng tác động vào hệ thống đo đếm làm sai lệch chỉ số công tơ để tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, qua đó sớm phát hiện các trường hợp có thể xảy ra trộm cắp điện.

Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực trực thuộc thường xuyên sử dụng các chương trình phần mềm dùng chung CEU, CPM, CMIS, MDMS, RF Spider để phục vụ có hiệu quả công tác kiểm tra sử dụng điện.

Theo kế hoạch KTGSMBĐ, thời gian tới, PC Quảng Trị tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để các trường hợp khách hàng vi phạm sử dụng điện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Sở Công Thương xử lý triệt để các vụ vi phạm trộm cắp điện; tất cả các vụ vi phạm trộm cắp điện phải được chính quyền địa phương xử lý phạt vi phạm hành chính.

 


  • 23/07/2018 10:14
  • Theo Báo Công Thương
  • 527882