PECC2 hoàn thành tốt nhiệm vụ tư vấn, hướng tới nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo mới

Đó là một trong những định hướng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - mã chứng khoán TV2) được thông tin tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Về phía Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 có Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2; cùng các thành viên HĐQT; các thành viên Ban Tổng Giám đốc và và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho hơn 5000 cổ đông của PECC2.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) TV2 đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty; báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 năm 2024 diễn ra ngày 14/6, tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2023, nhiều yếu tố biến động, khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn và nghiên cứu của công ty. Dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tinh thần chủ động của công ty, PECC2 đã quyết liệt nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả triển vọng. Cụ thể, trong quý 1/2024, một số dự án trọng điểm đã hoàn thành các cột mốc quan trọng như: hoàn thành công tác đóng điện ngược dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang (PECC2 thực hiện vai trò tổng thầu EPC), hướng tới mục tiêu COD trong tháng 12/2024; hoàn thành công tác tư vấn khảo sát - thiết kế chính cho dự án Đường dây 500kV Mạch 3 (Quảng trạch - Phố Nối); ký kết thành công hợp đồng tín dụng cho dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2.

Trong thời gian tới, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, PECC2 tiếp tục triển khai các công việc dự án quan trọng như: tiếp tục phối hợp hỗ trợ Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo để đáp ứng tiến độ của dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2; Hoàn thành đóng điện, vận hành nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và nhà máy thuỷ điện Thác Bà 2 vào cuối năm 2024.

Ngoài ra, PECC2 sẽ tiếp tục nghiên cứu về các dự án năng lượng mới tiềm năng, ứng dụng các nguồn điện lưu trữ, thuỷ điện tích năng, hệ thống pin lưu trữ; Đồng thời, tìm kiếm khả năng hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo trong và ngoài nước.

Đặc biệt, PECC2 cũng sẽ thành lập 3 công ty TNHH MTV 100% vốn trên cơ sở chuyển đổi từ các chi nhánh trực thuộc, bao gồm: Chi nhánh Khảo sát và Xây dựng; Chi nhánh Cơ Điện; Chi nhánh Vận hành và Bảo trì nhà máy Điện do PECC2 sở hữu 100% vốn. Phương án này căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 về việc thông qua Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030” của PECC2.

Đại hội đã dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PECC2 thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại diện ban lãnh đạo, ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 khẳng định trong năm 2024, toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá cao những kết quả PECC2 đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt chất lượng công tác khảo sát, tư vấn thiết kế của công ty đã ngày càng được nâng cao. PECC2 cũng đi đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng giải pháp công nghệ vào các dự án.

Trong thời gian tới, lãnh đạo EVN yêu cầu toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 luôn giữ vững được tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo; đồng lòng vượt qua thách thức đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024. Cùng với đó, PECC2 cũng cần chú trọng công tác xây dựng văn hoá công ty, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng dịch vụ và thương hiệu trong tương lai.


  • 18/06/2024 11:21
  • Tuệ Nguyễn
  • 2156