Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đốc thúc tiến độ thi công móng Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định - Phố Nối

Chiều 14/5, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương cùng đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các vị trí móng chưa hoàn thành của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định - Phố Nối trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Hưng Yên. Đây là dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc thi công các vị trí 252, 298, 299, 300, 301, 304, 304A. Đây là các vị trí đang chậm tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư.

Đoàn công tác kiểm tra thi công móng vị trí 304 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phối Nối

Kiểm tra thực tế thi công, nghe nhà thầu báo cáo tiến độ và phương án thi công, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh, tiến độ của dự án đang vô cùng cấp bách, tính bằng ngày, bằng giờ. Để hoàn thành đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, các nhà thầu cần khẩn trương tăng cường nhân lực, máy móc, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các vị trí móng.

Với các vị trí móng đã hoàn thành và được bàn giao cột thép, các nhà thầu cần tập trung nguồn lực để dựng cột ngay, tránh tình trạng thời gian tới khi cột thép về dồn dập trên toàn tuyến Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối sẽ khó điều động nhân lực, máy móc…

"Các nhà thầu cần khẩn trương rà soát nhân lực, máy móc, lập chi tiết kế hoạch kéo dây để đảm bảo tiến độ theo điều hành của chủ đầu tư", Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương (thứ 3 từ phải sang) yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các vị trí móng để tiến hành lắp, dựng cột

Tại các vị trí, các nhà thầu cam kết sẽ nỗ lực tối đa, thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành các vị trí móng trong thời gian sớm nhất, trong đó vị trí muộn nhất dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 19/5/2024.

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối có chiều dài khoảng 127km đi qua địa bàn 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên với 334 vị trí cột và 143 khoảng néo. Tính đến ngày 12/5, Dự án đã hoàn thành thi công 300/334 vị trí móng; hoàn thành lắp dựng 87/334 cột; đang lắp dựng 39/168 cột.

Tiến độ Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối (tính đến 12h ngày 12/5/2024):

- Đã hoàn thành 1085/1177 vị trí móng

- Hoàn thành lắp dựng 308/1177 cột

- Đang lắp dựng 184 cột. 

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây