Quý I/2019, tổn thất điện năng của EVNNPC giảm

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, tổn thất điện năng của Tổng công ty ước đạt 5,2%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên nâng công suất máy biến áp, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.

Để có được kết quả này, các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã thường xuyên tính toán, dự báo phụ tải, dự báo tổn thất điện năng ở từng khu vực để có giải pháp phù hợp; cải tạo các mạch vòng trung áp để khai thác hiệu quả mang tải của các MBA trong khu vực, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Đồng thời, EVNNPC cũng tăng cường khai thác các phần mềm để tính toán tổn thất điện năng cho lưới điện 110 kV và lưới điện trung, hạ áp cho từng công ty điện lực; tập trung chấn chỉnh hệ thống đo đếm và tăng cường công tác giám sát chống mất cắp điện; đầu tư trọng tâm vào các khu vực phụ tải cao, mức độ tăng trưởng lớn.

Cũng trong quý I năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC ước đạt 14,9 tỷ kWh, tăng 8,07% so với cùng kỳ 2018; trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 64,94% và tăng 7,82% so với cùng kỳ.

Toàn Tổng công ty đã có 82 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là 1.642 kWp.


  • 09/04/2019 09:32
  • Nghi Viên
  • 15129