Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực trong thị trường điện

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 14/6/2019 về Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực, quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành thời gian thực trong thị trường điện.

Theo Quy trình này:

- Ngày giao dịch được tính từ thời điểm 00h00 đến 24h00 của ngày dương lịch.

- Chu kỳ giao dịch là 60 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi giờ trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết Điện lực xem xét giảm chu kỳ giao dịch xuống 30 phút.

- Chu kỳ điều độ là 60 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi giờ trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết Điện lực xem xét giảm chu kỳ điều độ xuống 30 phút đồng bộ với việc giảm chu kỳ giao dịch.

Cũng theo Quy trình này, giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường điện được giới hạn từ giá sàn bản chào đến giá trần bản chào. Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần được xác định căn cứ theo giá trị nước tuần tới của nhà máy.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động để tính toán lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới...

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện gồm: Đơn vị mua buôn điện; đơn vị phát điện; đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; đơn vị truyền tải điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết Quyết định có trong file đính kèm.

Quyetdinh55DTDL.pdf