Sản xuất kinh doanh khó khăn, EVNNPC nỗ lực tiết giảm chi phí

Ảnh hưởng của giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao đã khiến ngành Điện nói chung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Quyết liệt tiết giảm chi phí

Ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, đây là năm khó khăn nhất của EVNNPC kể từ khi thành lập đến nay. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán, EVNNPC lỗ 4.709 tỷ đồng.

Cũng theo ông Phan Tử Lượng, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của EVNNPC là do giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao khiến chi phí của các nhà máy sản xuất điện tăng mạnh; làm tăng chi phí mua điện trên thị trường điện. Cụ thể, giá bán điện bình quân ước cả năm 2022 của EVNNPC là 1.786 đ/kWh, trong khi giá mua điện trên thị trường điện là 2.500,46 đ/kWh.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, vật tư thiết bị tăng cao làm tăng tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng; tăng các chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và chi phí quản lý vận hành lưới điện của EVNNPC.

Ngoài ra, EVNNPC có các khoản vốn vay ODA để đầu tư lưới điện, với tình hình tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh hiện nay làm lỗ chênh lệch tỷ giá ước đến thời điểm này là 756 tỷ đồng.

Đến nay, giá nhiên liệu đầu vào như than, khí,… vẫn không ngừng tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động từng ngày, nên EVNNPC chưa tính toán được số lỗ của cả năm 2022.

Để giảm lỗ, EVNNPC đã thực hiện quyết liệt các giải pháp quản trị, nỗ lực tiết giảm tối đa chi phí như: tiết giảm chi phí sửa chữa lớn khoảng 1.264 tỷ đồng tương ứng giảm 47% so với định mức EVN giao; tiết giảm chi phí biến động khoảng 1.243 tỷ đồng tương ứng giảm 22,7% so với định mức EVN giao.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng 10 tháng đầu năm 2022, EVNNPC đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Tổng sản lượng điện thương phẩm lũy kế 10 tháng đạt 72,8 tỷ kWh, tăng trưởng 6,29% so với cùng kỳ.

EVNNPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Cần có chính sách giá điện phù hợp

Ông Phan Tử Lượng chia sẻ, nếu kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022 lỗ sẽ ảnh hưởng đến tình hình cân đối tài chính và dòng tiền của EVNNPC; ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tín nhiệm của EVNNPC, từ đó tác động trực tiếp đến công tác thu xếp vốn cho đầu tư xây dựng của EVNNPC năm 2023 và các năm tiếp theo. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới, nguồn vốn cần để đầu tư xây dựng là rất lớn. Việc không thu xếp được vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện cho các địa phương và các khách hàng sử dụng điện của 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh lỗ gây ảnh hưởng đến tâm lý và thu nhập của người lao động; đã có nhiều công nhân bỏ việc, rời ngành Điện sang làm việc cho các doanh nghiệp khác có thu nhập cao hơn.

Để EVNNPC nói riêng và ngành Điện nói chung đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế, EVNNPC kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xem xét đến các yếu tố khách quan, để có chính sách điều chỉnh giá điện phù hợp. Qua đó, giúp ngành Điện duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đáp ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của các địa phương và cả nước.


  • 28/11/2022 10:01
  • Nguyễn Thủy
  • 4356