Sửa điện miễn phí cho hơn 7.500 hộ nghèo, gia đình chính sách tại ba miền

Trong Tháng Tri ân khách hàng 2019, các tổng công ty điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng,... cho hơn 7.500 hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cụ thể, theo kế hoạch, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ sửa chữa điện cho hơn 2.700 hộ; Tổng công ty Điện lực miền Trung hơn 2.750 hộ và Tổng công ty Điện lực miền Nam hơn 2.100 hộ. Đây là chương trình "Thắp sáng niềm tin" trong chuỗi hoạt động của Tháng Tri ân khách hàng năm nay. 

Với thông điệp “Hiện đại, minh bạch, thân thiện”, trong tháng này, các tổng công ty điện lực miền cũng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện để tri ân khách hàng như: Tài trợ lắp đặt điện mặt trời áp mái cho một số điểm trường học; triển khai các công trình "Thắp sáng đường quê"; vệ sinh công nghiệp miễn phí cho các trạm biến áp của khách hàng lớn, khách hàng tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải điện;…

Ngoài ra, các công ty điện lực cũng sẽ tổ chức hội nghị khách hàng; tổng kết chương trình thi đua tiết kiệm điện; công bố triển khai giao dịch qua phương thức điện tử đối với 100% các dịch vụ điện…

Các tổng công ty điện lực/công ty điện lực cũng nỗ lực giảm thời gian cấp điện mới, triển khai xử lý sự cố nhanh nhất, giải đáp thắc mắc khiếu nại khách hàng nhanh nhất, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng công tác sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng,...


  • 04/12/2019 03:25
  • Hoa - Huy
  • 37223