Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 2/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp ủy trong thời gian tới. Theo báo cáo tổng hợp, một trong những điểm mới của Tết năm nay là Ban Bí thư đã sớm ban hành Chỉ thị nên các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tết Quý Mão phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần “không để ai không có Tết”, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; duy trì, tạo khí thế mới đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thị trường hàng hóa phong phú, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng sốt giá; giao thông, thông tin liên lạc cơ bản thông suốt; an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ so với Tết nhiều năm trước.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổng Bí thư khẳng định, việc sớm ban hành chỉ đạo đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui Xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tương thân tương ái, là tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm mới 2023.

Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, không chủ quan, lơ là. Ngay sau nghỉ Tết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị đề án, nội dung theo chương trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế vĩ mô và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; chuẩn bị tốt các chương trình hoạt động đối ngoại trọng điểm đã đề ra.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 06/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận và chúc mừng Đảng uỷ Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những đóng góp quan trọng. Đảng uỷ Khối đã có những nỗ lực rõ nét, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao hơn năm 2021. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra trong Báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý, trong thời gian tới,dự báo tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. Vì vậy, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: (i) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm túc Quy định 37-QÐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối, từ đó có giải pháp…(ii) tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng. Cần kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, triển khai thực hiện đồng bộ cả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, xây dựng và ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. (iii) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối và cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa chặt chẽ giữa các thế hệ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (iv) tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (v) các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến người lao động, bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. (vi) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến năm 2025. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiên phong thực hiện chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong việc phát triển chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối theo Quyết định số 1021, ngày 04/11/2022. Nhân dịp này, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Bằng khen cho 7 đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 và 7 đảng bộ trực thuộc có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2022.

* Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 10, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.1. Ngày 06/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 16/01/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

UBKT thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Quy định hoạt động cán bộ giám sát địa bàn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, giao Thường trực UBKT Đảng ủy Khối tiếp thu, ban hành và chỉ đạo thực hiện.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

Trong tháng 01 năm 2023, nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đều đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy cơ sở, khẳng định vai trò đóng góp của cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc vào trong những thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

III. TIN THAM KHẢO

1. Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 5 Tết Quý Mão), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Quý Mão 2023. Do đã chủ động, kịp thời thông tin rộng rãi, cảnh báo về vấn đề an ninh - an toàn trong vận hành hệ thống điện trước và trong dịp Tết, đồng thời nhờ sự tích cực phối hợp của các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết trong những ngày Tết Quý Mão 2023 vừa qua, các Chủ đầu tư nguồn phát điện (trong đó bao gồm cả điện mặt trời mái nhà) về cơ bản đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ, từ đó đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện. Nhờ sự tích cực chủ động chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành cơ bản an toàn, ổn định.

2. Ngày 3/1, tại Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và đoàn công tác có buổi kiểm tra công trường và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng,Báo cáo của Ban QLDA Điện 1, khối lượng thi công đến nay đã đạt 88% kế hoạch đào đất cửa nhận nước; phần hố móng nhà máy đã đào đá đạt 38% kế hoạch; bê tông tường chắn đạt 89%; đào và gia cố hầm phụ đạt 86%; ngách thứ nhất đã đào được 48m và tiếp cận hầm chính số 01 và số 02,…Đối với hạng mục quan trắc, công trường đã xây dựng 10 mốc quan trắc phạm vi cửa nhận nước nhà máy. Kết quả quan trắc cho thấy giá trị chuyển dịch các hạng mục: cột điện 500kV, cột điện 110kV, sân để xe khu vực tượng đài Bác, phạm vi mái đào cửa nhận nước, phạm vi đường 122 nhà máy đều nhỏ hơn sai số cho phép. Ngoài ra, kết quả quan trắc nổ mìn cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng An chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và Ban QLDA Điện 1 để kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, không để phát sinh vấn đề mới. Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng đề nghị EVN cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhằm đảm bảo tiến độ phát điện vào năm 2025. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng và đặc biệt chú trọng công tác an toàn.

3. Ngày 7/1/2023, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Khung giá này sẽ là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT thoả thuận giá phát điện theo quy định.

4. Trong đợt 1 cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (từ ngày 6-9/1/2023), tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà là 1,41 tỷ m3 nước. Dòng chảy đảm bảo yêu cầu đẩy mặn và tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho các công trình vận hành lấy nước. Kết thúc đợt 1, diện tích có nước là 121.942 ha/498.709 ha, đạt 24,5% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Diện tích có nước cao hơn 3,4% so với cùng đợt năm 2021 (21,1%), nhưng thấp hơn các năm trước đó (năm 2020 là 54%, năm 2019 là 54,4%, năm 2018 là 29,5%). Dự kiến đến đầu đợt 2 lấy nước, tổng diện tích có nước sẽ đạt khoảng 35-40%. Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 đến hết ngày 8/2/2023 (tổng cộng 8 ngày). Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành phát điện tối đa công suất các tổ máy trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được duy trì ở mức cao (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,8-1,9 m tại trạm thủy văn Hà Nội) nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước. Kết thúc đợt 2, phần lớn các địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch lấy nước cho các diện tích phụ thuộc vào nguồn nước bổ sung từ các hồ thuỷ điện.

5. Chiều 12/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Trạm biến áp 110kV Yên Phụ, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội). Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về phương án đảm bảo điện Tết Nguyên đán Quý Mão của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đề nghị đơn vị bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng trong dịp Tết, chủ động sẵn sàng phương án và kịch bản cấp điện trong mọi tình huống, không để xảy ra tình trạng mất điện.

6. Ngày 18/01 tại Hà Nội, ông Đặng Huy Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đi kiểm tra và chúc Tết cán bộ công nhân viên trực vận hành tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP. Hà Nội (thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội) và Công ty Truyền tải điện 1 (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia). Trong thời gian này, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

7. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương đi kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện tết Nguyên đán Quý Mão tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn (ngày 19/1 tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 20/01, tại Tổng công ty Điện lực miền Trung), Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, vận hành hệ thống điện trong dịp Tết đảm bảo an toàn là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu. Về công tác đảm bảo điện Tết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự chủ động của A0 đã xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể. Từ kế hoạch này, A0 cần triển khai thành hành động một cách linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song song với việc đảm bảo công khai, minh bạch, việc vận hành hệ thống điện trong dịp tết Nguyên đán cần ưu tiên các nguồn điện thực thi sứ mệnh an toàn. A0 và các điều độ miền cần có lực lượng ứng trực thường xuyên, thiết lập kênh thông tin để trao đổi một cách nhanh nhất. Tại Tổng công ty Điện lực miền Trung, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, CBCNV EVNCPC đã đạt được trong năm 2022. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cấp điện tết Quý Mão của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong dịp tết Nguyên đán 2023, EVNCPC cần thực hiện rà soát lại các kế hoạch cung cấp điện đã xây dựng. Đồng thời kiểm tra việc phân công tại các đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do chủ quan. EVNCPC cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt nhân lực và vật tư, phương tiện để nhanh chóng xử lý sự cố nếu có.

8. Vào lúc 2h ngày 23/1/2023 (ngày mùng 2 Tết Quý Mão), Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận) đã đưa vào vận hành trở lại sau 3 ngày thi công thay thế 15 biến dòng điện cấp điện áp 500kV. Theo thông tin từ ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), thuộc NPT, rạm biến áp 500kV Vĩnh Tân đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia, là điểm nút truyền tải công suất từ cụm các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cũng như giải tỏa công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Nhằm tranh thủ thời điểm nhu cầu phụ tải xuống thấp trong dịp tết Nguyên đán, thuận lợi trong việc cắt điện để thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nên PTC3 đã phối hợp với NPTS tổ chức công tác thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngay cả trong thời điểm tết đến xuân về với sự đồng lòng và quyết tâm cao nhất. Việc này sẽ góp phần đảm bảo cho Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, đảm bảo quyền lợi nguồn điện năng lượng tái tạo trong khu vực. Bên cạnh đó, việc thay thế biến dòng để nâng cao năng lực truyền tải điện tại trạm biến áp, sẵn sàng vận hành mang tải cao từ mùa khô năm 2023. Để thực hiện nhiệm vụ, nhiều CBNV phải gác lại việc riêng để thực hiện nhiệm vụ chính trị xuyên Tết. Đơn vị xây dựng biện pháp tổ chức thi công như thế nào để đảm bảo rút ngắn thời gian sữa chữa, đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng công trường, Cùng với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp, đặc biệt vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu nghề của mỗi cán bộ công nhân viên đã giúp cho cán bộ công nhân viên PTC3, NPTS luôn sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn về không gian và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể. Cũng trong thời gian thi công, lãnh đạo và công đoàn PTC3, Truyền tải điện Bình Thuận đã có mặt chỉ đạo và đồng hành, động viên lực lượng thi công trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; Công đoàn Truyền tải điện Bình Thuận đã phối hợp với Đội Truyền tải điện Bắc Bình chuẩn bị các suất ăn tại chỗ cho hơn 50 cán bộ công nhân viên, qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn và lãnh đạo đối với người lao động, tiếp thêm động lực cho đoàn viên, người lao động không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong dịp tết Nguyên đán 2023.

9. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có Quyết định số 41-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 09/01/2023 về việc công nhận 8 "Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022". Trong đó, Đoàn Thanh niên EVN có công trình "Thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà" được công nhận. Công trình do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất; Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì; Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La triển khai thực hiện.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK ngày 12/01/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Hướng dẫn số 11-HD/ĐU, ngày 19/01/2023 về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023. Nội dung Hướng dẫn tại đây

Xem file Tại đây


  • 02/02/2023 10:20
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 5352