Tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của EVNSPC, tỉnh Bình Phước được cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia qua 2 trạm biến áp 220/110kV là Bình Long 2, Tây Ninh 2 và các nhà máy thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phú Miêng.

Về lưới điện 110kV do Công ty Điện lực Bình Phước (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đang quản lý vận hành có 473,36km đường dây 110kV và 11 trạm biến áp 110/22kV với tổng dung lượng 752MVA.

Buổi làm việc của UBND tỉnh Bình Phước với Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bình Phước - Ảnh: EVNSPC.

Năm 2023, lưới điện 110kV hiện hữu vẫn đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng điện năm 2022 là 10,34% và các tháng đầu năm 2023 là 6,25%, trong khi các công trình lưới điện 110kV đang đầu tư hiện vẫn không tiến triển thì việc cấp điện cho tỉnh Bình Phước trong những năm tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều dự án công trình lưới điện 110kV đến nay vẫn chưa bàn giao được mặt bằng. Bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, một số dự án địa phương điều chỉnh lại hướng tuyến nên phải lập và trình duyệt lại báo cáo dẫn đến thời gian tăng lên 2 đến 3 năm. 

Sau khi nghe các đơn vị, sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ hơn quá trình giải quyết vướng mắc và những khó khăn tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi đã chỉ đạo cụ thể các sở ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác kiểm tra thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên địa bàn tỉnh. Đối với những kiến nghị của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo vì mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.


  • 18/09/2023 08:56
  • Ngọc Tuấn
  • 5029