Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Xem chi tiết tại đây.


  • 31/10/2018 01:30
  • BBT
  • 1074986