Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với EVNGENCO2 về công tác đổi mới sáng tạo

Ngày 6/9 tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) về các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Làm việc với đoàn công tác, về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc EVNGENCO2.

Trong giai đoạn 2018-2023, EVNGENCO2 đã đẩy mạnh, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Giai đoạn này, tổng công ty đã ghi nhận 374 sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các đơn vị thành viên, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho các tổ máy phát điện, thể hiện sự năng động, sáng tạo của CBCNV trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế.

Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang làm việc với EVNGENCO2

Đặc biệt, EVNGENCO2 thường xuyên tổ chức, tham gia các buổi hội thảo, giới thiệu công nghệ mới của các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới như Siemens, GE, ABB, OSIsoft, ANDRIZT... nhằm học tập kinh nghiệm, tìm kiếm những giải pháp phù hợp ứng dụng vào hoạt động của đơn vị.

Giai đoạn 2024-2029, EVNGENCO2 sẽ nỗ lực, tập trung hơn nữa để triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động của toàn tổng công ty.

EVNGENCO2 cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo cầu nối giữa EVNGENCO2 với các cơ sở nghiên cứu để phát triển các lĩnh vực công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, bản sao số, công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất và nhà máy thông minh; hỗ trợ, tạo điều kiện để tổng công ty thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ KH&CN, tạo tiền đề phát triển khả năng tự nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao sự coi trọng, quan tâm toàn diện của EVNGENCO2 trước lĩnh vực khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang gợi mở EVNGENCO2 cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bám sát định hướng, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNGENCO2 cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo và tuyển dụng nhân sự giỏi chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với ngành Khoa học và Công nghệ nắm bắt nhanh các định hướng, kế hoạch, chương trình liên quan để triển khai hiệu quả tại đơn vị.


  • 07/09/2023 09:43
  • Ngọc Mai - Minh Lương
  • 3845