Thường trực Đảng ủy EVN làm việc với Đoàn Thanh niên Tập đoàn

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Đoàn Thanh niên EVN để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên Tập đoàn, cũng như đưa ra phương hướng để Đoàn Thanh niên EVN thực hiện trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tại Kết luận số 37-KL/ĐU ngày 18/4/2019, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đoàn viên bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân và trách nhiệm với công việc của đoàn viên thanh niên; từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên EVN có “bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn và đất nước”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn (áo vest đen) tặng hoa chúc mừng đoàn viên thanh niên EVN nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên EVN đã khẳng định và phát huy được tính xung kích, đặc biệt trong thực hiện việc khó, việc mới và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Trong năm 2019, toàn Đoàn có tổng 255 công trình phần việc thanh niên các cấp, trong đó 8 công trình cấp Khối, 14 công trình cấp huyện, 91 cấp cơ sở và 132 phần việc thanh niên.

Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cũng đã triển khai tốt các phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo. Chỉ tính riêng năm 2019, đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn đã tham gia hưởng ứng phong trào "Sáng tạo trẻ" với kết quả 85 đề tài sáng kiến trong đó có 5 đề tài được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh danh tại Ngày hội sáng tạo của Khối.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên EVN trong thời gian qua. Nhiều hoạt động có sức lan tỏa trong cộng đồng như thăm hỏi, tặng quà vùng sâu, xa, vùng thiên tai,… góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp về EVN.

Dù vậy, vẫn còn những vấn đề tồn tại như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nhiệm vụ chính trị mặc dù đã triển khai, nhưng chưa sâu rộng; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến trong Tập đoàn về "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" còn hạn chế. 

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN và các cơ sở đoàn trực thuộc cần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn, cũng như các đơn vị giao, trong đó Đoàn Thanh niên phải xung kích, đi đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên EVN cần giao cho các cơ sở đoàn đăng ký đề tài, sáng kiến mang tầm cỡ quốc gia.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên  báo cáo Thường trực Đảng ủy EVN về việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn tại Kết luận số 37-KL/ĐU

Bên cạnh đó, bám sát chủ đề năm 2020 của Tập đoàn là "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020", Đoàn Thanh niên EVN cần rà soát các nhiệm vụ được Đảng ủy Tập đoàn giao phó, các chương trình hành động công tác Đoàn và phong trào thanh niên do Trung ương Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai, cũng như Nghị quyết Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.

Về xây dựng phong trào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đề nghị Đoàn Thanh niên EVN cần thực hiện trọng tâm các phong trào  gồm: “Đoàn Thanh niên với phong trào sáng kiến vì cộng đồng”; phong trào Tiết kiệm điện; phong trào "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào, công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, một số kiến nghị khác của Đoàn Thanh niên EVN cũng được Thường trực Đảng ủy cũng như các ban tham mưu của Đảng ủy EVN giải đáp thỏa đáng.