Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược phát triển EVN

Sáng 16/11, tại Hà Nội, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban Chiến lược phát triển EVN cho ông Đỗ Tuấn Anh.

Theo Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 04/11/2020, HĐTV EVN tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược phát triển EVN, từ ngày 16/11/2020.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (bên trái) trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng Ban Chiến lược phát triển EVN đối với ông Đỗ Tuấn Anh.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh doanh tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Đỗ Tuấn Anh luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị ông Đỗ Tuấn Anh trên cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban Chiến lược phát triển EVN phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho HĐTV, đồng thời phối hợp có hiệu quả với các ban, đơn vị trong Tập đoàn. 

Ông Đỗ Tuấn Anh cảm ơn HĐTV EVN đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và cam kết sẽ nỗ lực, không ngừng học hỏi kinh nghiệm các lãnh đạo, đồng nghiệp đi trước, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của EVN.


  • 16/11/2020 11:52
  • Huy Phạm
  • 8140