Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh ước giảm 100 tỷ đồng tiền điện trong đợt 5

Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), thực hiện đợt 5 hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, ước tổng số tiền giảm cả đợt là khoảng 100 tỷ đồng.

Cùng với việc giảm giá điện, giảm tiền điện, EVNHCMC cũng luôn nỗ lực đảm bảo điện thông suốt phục vụ nhân dân, phục vụ công tác chống dịch

Cụ thể, trong đợt này, EVNHCMC sẽ giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) cho các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất tại thời điểm ngày 25/8/2021 đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực: doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 3 tháng, tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

Hiện nay, EVNHCMC đang phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hồ Chí Minh để xác nhận danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện trên cơ sở đăng ký kinh doanh, thực tế sản xuất của doanh nghiệp.

Đến nay, EVNHCMC đã thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng tổng cộng là 5 đợt, với tổng số tiền khoảng 2.827 tỷ đồng.


  • 12/09/2021 10:28
  • Nguyễn Thủy
  • 9067