Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững

Đó là chủ đề hội thảo do Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức mới đây. Hội thảo diễn ra tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Hoàng Đình Phi - Hiệu trưởng Trưởng Quản trị và Kinh doanh (HSB); ông Trần Văn Thương - Thành viên Hội đồng thành viên EVNHANOI cùng các chuyên gia đến từ các bộ, ban, ngành, trường Đại học Bách khoa Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị thuộc EVNHANOI.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững tại EVNHANOI mà tổng công ty đang triển khai. Các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá.

Ông Trần Văn Thương - Thành viên Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu tại hội thảo.

Theo PGS.TS. Hoàng Đình Phi, việc xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững sẽ giúp EVNHANOI nâng cao hiệu quả các hoạt động thực thi trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp, cải thiện hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của mình trong mắt cơ quan quản lý, đối tác, các nhà đầu tư và người tiêu dùng, từ đó, hỗ trợ tổng công ty thực hiện các thủ tục đầu tư thuận lợi, tăng thêm cơ hội tiếp cận thị trường mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thành viên Hội đồng thành viên EVNHANOI Trần Văn Thương nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tổng công ty đối với nghiên cứu này. Thành viên Hội đồng thành viên EVNHANOI trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo.

Lãnh đạo EVNHANOI yêu cầu nhóm thực hiện nghiên cứu tiếp thu, hiệu chỉnh để tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ tiêu chí, làm cơ sở xây dựng báo cáo phát triển bền vững tại EVNHANOI.

Các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo đơn vị thuộc EVNHANOI đóng góp ý kiến cho bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp của EVNHANOI. Ảnh: ĐVCC.

Trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp là sự phối hợp hài hòa các yếu tố con người, môi trường và xã hội trong các quyết định, hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả những lợi ích của khách hàng, người lao động và môi trường, xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh ngiệp.

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN, EVNHANOI xác định việc thực hiện trách nhiệm xã hội, tiếp cận các vấn đề và hành động vì mục tiêu lâu dài, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì những giá trị bền lâu là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty.  

Việc thực hiện xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn liền với phát triển bền vững của EVNHANOI. Ảnh: ĐVCC

Việc thực hiện xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững tại EVNHANOI sẽ góp phần giúp EVNHANOI có tầm nhìn chiến lược mang tính bền vững hơn, có những giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ hơn nữa trong việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng EVNHANOI lớn mạnh về mọi mặt, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Thủ đô.