• 14/08/2017

Tuần 1 tháng 8 (từ ngày 31/7 đến 6/8), giá thị trường điện vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, do phải duy trì nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn.


  • 08/08/2017

Trong những tuần qua, giá thị trường điện liên tục tăng, do phải duy trì nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn. Riêng tuần 4 tháng 7 (từ ngày 24 - 30/7), giá thị trường điện tăng 8,34% so với tuần trước (từ ngày 17 - 23/7).


  • 01/08/2017

Tuần 3 tháng 7 (từ ngày 17-23/7), giá thị trường điện tăng tăng 11,9% so với tuần trước đó (từ ngày 10-16/7), do phải huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao.


  • 27/07/2017

Đây là số liệu tính đến hết tháng 6/2017 vừa được Bộ Công Thương công bố.


  • 25/07/2017

Tuần 2 tháng 7 (từ ngày 10 - 16/7), giá thị trường điện có xu hướng giảm nhẹ. So với tuần trước đó (từ ngày 3-9/7), giá thị trường điện giảm 2,38%.


  • 10/07/2017

Trong tuần đầu tiên của tháng 7 (từ ngày 3-9/7), giá thị trường điện tăng 6,47% so với tuần trước đó (từ ngày 26/6-3/7).


  • 02/07/2017

Trong tháng 6, giá thị trường điện tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.


  • 20/06/2017

Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 (từ ngày 29/5 - 11/6), giá thị trường điện duy trì ở mức cao do hệ thống điện tiếp tục khai thác cao nguồn cung từ nhiệt điện than và tuabin khí.


  • 03/06/2017

Giá thị trường điện trong tháng 5 vừa qua tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chủ yếu đến từ nhiệt điện than và tuabin khí + chạy đuôi hơi.


  • 03/04/2017

Tuần 4 tháng 3/2017 (từ ngày 20/3 - 26/3), giá thị trường điện tiếp tục ở mức cao do tiếp tục tăng huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện, tuabin khí chu trình hỗn hợp.