• 20/06/2017

Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 (từ ngày 29/5 - 11/6), giá thị trường điện duy trì ở mức cao do hệ thống điện tiếp tục khai thác cao nguồn cung từ nhiệt điện than và tuabin khí.


  • 03/06/2017

Giá thị trường điện trong tháng 5 vừa qua tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chủ yếu đến từ nhiệt điện than và tuabin khí + chạy đuôi hơi.


  • 03/04/2017

Tuần 4 tháng 3/2017 (từ ngày 20/3 - 26/3), giá thị trường điện tiếp tục ở mức cao do tiếp tục tăng huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện, tuabin khí chu trình hỗn hợp.


  • 30/03/2017

Tuần thứ 3 của tháng 3/2017 (từ ngày 13/3 - 19/3), giá thị trường điện tiếp tục ở mức cao do tiếp tục tăng huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện.


  • 23/03/2017

Trong tuần thứ 2 của tháng 3/2017 (từ ngày 6-12/3), giá thị trường điện tăng 3,6% so với tuần trước và tiếp tục ở mức cao, do tăng huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện.


  • 09/03/2017

Trong tuần đầu tiên của tháng 3/2017 (tính từ 27/2 - 5/3), giá thị trường điện tiếp tục ổn định ở mức cao, do tăng huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện.


  • 14/02/2017

Tính đến cuối tháng 1/2017, có 75 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, với tổng công suất đặt là 20.676 MW trên tổng số 41.712 MW toàn hệ thống (chiếm gần 49,6%), tăng 2 nhà máy so với cuối năm 2016.


  • 05/01/2017

Đến hết năm 2016, đã có 73 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất đặt 17.292 MW, chiếm 46% tổng công suất đặt toàn hệ thống và tăng 2.820 MW so với năm 2015.


  • 23/07/2016

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại Hội nghị Tổng kết công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thị trường buôn bán điện cạnh tranh năm 2016, do Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 22/7/2016.


  • 18/07/2016

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.