Các đơn vị EVNGENCO 1 hưởng ứng Tết trồng cây 2023

Vừa qua, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Thủy điện Đồng Nai (thuộc Tổng công ty Phát điện 1 – EVNGENCO 1) đã hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Có tổng số 630 cây được cả hai đơn vị trồng mới.

CBNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trồng 600 cây xanh

Tại tỉnh Thanh Hóa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vừa phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023, với 600 gốc keo và gốc gió bầu được trồng mới tại khu vực cạnh kho than - phía Nam Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 

Còn tại tỉnh Đăk Nông, ngày 31/1, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức tổ chức lễ phát động ″Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’’ tại khuôn viên Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3.

Ông Ngô Văn Sỹ – Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng cây gây rừng tái tạo mảng xanh và tạo cảnh quan trên địa bàn hai nhà máy và khu văn phòng của công ty. Lễ phát động Tết trồng cây cũng là chương trình mở đầu trong chuỗi hoạt động trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh hướng tới ngày Môi trường thế giới 5/6.

CBNV Công ty Thủy điện Đồng Nai trồng và chăm sóc cây xanh

Dịp này, công ty đã trồng bổ sung hơn 30 cây xanh các loại tại Trạm phân phối Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, và phát quang, bón phân, chăm sóc cây xanh tại một số khu vực công ty quản lý. Hoạt động trồng cây sẽ tiếp tục được đơn vị triển khai trong thời gian tới.

Các hoạt động trên đã thiết thực hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Qua đây cũng khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV EVNGENCO 1 về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại đơn vị.