Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với siêu bão GONI và tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất

Công điện 34 CĐ-TW của Ban chỉ đạo Trung Ương xem Tại đây


  • 02/11/2020 10:47
  • Ban An toàn EVN
  • 3418