Công suất lắp đặt hệ thống PV mới của Tây Ban Nha đạt 5,59GW năm 2023

Theo nhà điều hành lưới điện Tây Ban Nha, Red Eléctrica de España, Tây Ban Nha đã lắp đặt 5.594MW hệ thống PV mới vào năm 2023, đánh dấu mức tăng 28% so với năm trước.

Công suất lắp đặt hệ thống PV mới của Tây Ban Nha đạt 5,59 GW năm 2023. Nguồn ảnh: Internet

Công suất PV lắp đặt tích lũy của Tây Ban Nha đạt 25,54GW vào cuối tháng 12/2023, chiếm 20,3% cơ cấu sản xuất điện của Tây Ban Nha.

Trong đó, khoảng 1.076MW công suất quang điện mới được lắp đặt vào năm 2023 đến từ hệ thống quang điện dân dụng, trong khi 1.020MW khác đến từ các cơ sở lắp đặt thương mại và công nghiệp.

Vùng Castilla-La Mancha chiếm 2.024MW PV bổ sung vào năm ngoái, tiếp theo là Andalusia (1.170MW), Extermadura (1.064MW), Aragon (551MW), Castilla y León (454MW), Murcia (162MW) và Quần đảo Balearic (104MW), phần còn lại của Tây Ban Nha chiếm 65MW còn lại.

Năm ngoái, Tây Ban Nha sản xuất năng lượng tái tạo tăng 15,1% so với năm trước, ở mức 134.321GWh. Lần đầu tiên vào năm ngoái, năng lượng tái tạo chiếm hơn một nửa sản lượng điện của cả nước, với tỷ trọng 50,3%.


  • 29/03/2024 03:49
  • PV (Theo pv-magazine.com)
  • 3210