EVNICT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), ngày 19/1, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm cho biết, trong năm 2020, EVNICT hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành khai thác và xử lý sự cố hệ thống các thiết bị viễn thông dùng riêng được EVN giao, đảm bảo cung cấp kênh truyền và phục vụ tốt công tác điều hành, sản xuất điện của EVN; hoàn thành 100% chỉ tiêu Tập đoàn giao. EVNICT cũng đã cung cấp 644 kênh truyền phục vụ điều hành sản xuất cho các đơn vị trong EVN nhanh chóng, kịp thời. Công tác trực ca điều hành, vận hành, xử lý sự cố viễn thông dùng riêng, bảo dưỡng hệ thống, đo kiểm kênh truyền được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Năm qua, các hệ thống hạ tầng CNTT được vận hành ổn định, thông suốt; hoàn thành 100% chỉ tiêu Tập đoàn giao. Song song, công ty cũng thực hiện các nhiệm vụ về an ninh bảo mật. Trong đó, EVNICT đã vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng 713 cuộc họp, hội nghị trực tuyến phục vụ công tác điều hành sản xuất của EVN, trung bình 59 cuộc họp/tháng (tăng 31,5% so với năm 2019). Đặc biệt, đã vận hành an toàn, thông suốt, đảm bảo chất lượng cho các cuộc họp của EVN trong thời gian cách ly xã hội phòng chống COVID-19.

Đối với các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn, trong năm, công ty đã thực hiện vận hành đảm bảo 100% chỉ tiêu Tập đoàn giao, không có các lỗi gây dựng hệ thống. 

Hiện tại, EVNICT đang thay mặt Tập đoàn quản lý 16 hệ thống phần mềm dùng chung, phân chia làm hai nhóm chính: Nhóm các phần mềm quản lý và nhóm các phần mềm chuyên ngành (xoay quanh 7 hệ thống lõi bao gồm: ERP, CMIS 3.0, IMIS, PMIS, HRMS, E-Office, EVNHES).

Về công tác tự động hóa, EVNICT tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong ngành để triển khai các hoạt động, dự án liên quan đến hệ thống SCADA, cải tạo/tích hợp hệ thống điều khiển, Trung tâm giám sát điều khiển,… EVNICT đã góp phần cùng các đơn vị đưa khoa học, kỹ thuật, phần mềm tiên tiến vào cải thiện hoạt động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng công tác giám sát, vận hành các nhà máy, trạm biến áp,…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn, sự nỗ lực của tập thể EVNICT, năm 2020, EVNICT là một trong số ít doanh nghiệp được Chính phủ biểu dương vì có thành tích tốt trong xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia; là một trong 9 tập thể của EVN được nhận Cờ thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Công ty đã được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp CNTT cung cấp nền tảng chuyển đổi số; đạt giải thưởng Sao Khuê với “Giải pháp phần mềm cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử”.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (giữa) trao Cờ thi đua của EVN cho các tập thể thuộc EVNICT

Tập trung mục tiêu chuyển đổi số năm 2021

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương EVNICT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Tập đoàn giao trong năm 2020; góp phần cùng Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ SXKD, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, nâng cao công tác quản trị trong EVN. Chủ tịch HĐTV EVN lưu ý, thời gian tới, EVNICT cần chú ý khắc phục các tồn tại và tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. EVNICT cần khẳng định vai trò là đơn vị tư vấn cho Tập đoàn về phát triển CNTT, viễn thông dùng riêng, chứ không chỉ là đơn vị xây dựng, vận hành các phần mềm, hệ thống.

Năm 2021, EVN đã chọn chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Công ty cần xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2021 gắn liền với kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn, phải có sự đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ. EVNICT phải tham gia phát triển hạ tầng số: liên kết các hệ thống, phát triển hạ tầng công nghệ, tập trung và khai thác cơ sở dữ liệu…

Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm trao Bằng khen của EVN cho các cá nhân EVNICT có thành tích xuất sắc năm 2021

Với các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn, EVNICT phải kết nối các phần mềm và xây dựng cách thức triển khai, vận hành để tạo thuận tiện, dễ dàng cho người sử dụng. Cùng đó, nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong các lĩnh vực SXKD của Tập đoàn. EVNICT cũng cần chú trọng công tác bảo mật cho các hệ thống CNTT của EVN; làm chủ công nghệ, xây dựng trung tâm an ninh bảo mật (SOC) cho EVN trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV EVN chỉ đạo, EVNICT phải chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng chế độ đãi ngộ cho nhân lực chất lượng cao, nhân lực làm việc trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai các Đề án ứng dụng 4.0; chuyển đổi số của Tập đoàn…


  • 19/01/2021 06:10
  • M.Hạnh
  • 3421