Khánh Hòa: Phát hiện gần 700 vụ vi phạm sử dụng điện trong 10 tháng qua

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã thực hiện 77.247 lượt kiểm tra sử dụng điện trong 10 tháng đầu năm 2017, phát hiện 698 vụ vi phạm sử dụng điện, tăng 144% so với cùng kỳ 2016.

Theo đó, sản lượng điện truy thu là 48.699 kWh, tương ứng hơn 453 triệu đồng.

Trong các vụ vi phạm được phát hiện, có nhiều vụ mổ cáp đường dây trục chính để câu móc sử dụng điện không qua công tơ hoặc mổ cáp vào trước công tơ đo đếm, câu móc tại chân đấu nối công tơ để trộm cắp điện.

Đại diện PC Khánh Hòa cho biết, để phát hiện kịp thời các vụ vi phạm sử dụng điện, Công ty đã tăng cường kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng, rà soát những trường hợp bất thường hoặc các khu vực tập trung sản xuất, cho thuê nhà trọ,...

Bên cạnh đó, các bộ phận, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sử dụng điện trong toàn Công ty được tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hằng quý. Lãnh đạo PC Khánh Hòa cũng khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác này.  


 


  • 03/11/2017 02:18
  • Dương Anh Minh
  • 524086