Thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương.

Cháy rừng xảy ra chiều ngày 28/6 tại Thừa Thiên Huế ngay gần hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 tại đơn vị, cơ sở, đặc biệt trong công tác kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế và kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xem xét hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới,...;

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý.

Đối với các tổng công ty điện lực, Tập đoàn yêu cầu phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, Báo Công Thương và các cơ quan có liên quan tuyên truyền về an toàn sử dụng điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về an toàn điện, an toàn về phòng chống cháy nổ sau công tơ tại các cơ sở, hộ gia đình. Rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho các hộ sử dụng.

Chỉ đạo các công ty điện lực thuộc phạm vi quản lý phối hợp với các Sở, ngành địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao kiến thức và ý thức sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

Chi tiết Chỉ thị 09 của Bộ Công Thương có file đính kèm.

Chithi09BoCongThuong2021.pdf


  • 26/08/2021 11:30
  • Vũ Chang
  • 11992