Các nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh chiếm gần 40% tổng công suất

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), tính đến đầu tháng 8, có 60 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh với tổng công suất 14.952 MW, chiếm gần 40% công suất của toàn hệ thống điện.

Hiện A0 đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành và giám sát thị trường phát điện cạnh tranh; trang bị hệ thống ghi sự cố trên hệ thống điện quốc gia; nâng cấp thiết bị đầu cuối trên hệ thống điện Quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án như “Đánh giá phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường độ ổn định và tin cậy của hệ thống điện Việt Nam,” “Thiết kế đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn cho cấu hình hệ thống Rơle bảo vệ, thiết bị tự động hóa cho nhà máy điện và trạm biến áp của hệ thống truyền tải điện Việt Nam.”

A0 cũng tập trung nghiên cứu áp dụng dữ liệu thời tiết vào công tác dự báo phụ tải và dự báo lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện được chính xác hơn, nghiên cứu những mô hình thị trường điện trên thế giới để vận dụng phù hợp cho thị trường điện cấp độ tiếp theo tại Việt Nam...

Theo A0,  tính đến thời điểm cuối tháng 7 năm nay, các Trung tâm điều độ đang chỉ huy điều hành 107 nhà máy điện, với tổng công suất lắp đặt lên đến 37.594 MW; 750 trạm biến áp 500/220/110kV có tổng dung lượng 99.914MVA, cùng hàng nghìn xuất tuyến đường dây. Với quy mô ngày càng được mở rộng, yêu cầu cung cấp điện ngày càng cao, hệ thống điện Việt Nam đã đứng thứ 30 trên thế giới và thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.


  • 18/08/2015 07:41
  • Theo TTXVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét