• 24/04/2019

Tại Việt Nam, các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) còn khá mới lạ với khách hàng sử dụng điện. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia trên thế giới, các chương trình DR đã được phát triển từ lâu, với nhiều hình thức triển khai linh hoạt, hiệu quả.


  • 24/04/2019

Việc điều chỉnh phụ tải đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thực hiện hiệu quả từ rất sớm (năm 2010), góp phần đảm bảo điện cho 21 tỉnh, thành phía Nam ngay cả những thời điểm căng thẳng về nguồn.


  • 24/04/2019

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kinh doanh - dịch vụ khách hàng năm 2019 của EVN là thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN, khách hàng sẽ có nhiều lợi ích khi phối hợp thực hiện DR cùng EVN.


  • 10/04/2019

Đó là khẳng định của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội thảo Điện lực các nước ASEAN về hiệu quả năng lượng, điều chỉnh phụ tải và dịch vụ khách hàng. Hội thảo khai mạc sáng 10/4, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


  • 21/03/2019

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại cuộc họp rà soát triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), ngày 21/3, để khuyến khích khách hàng tham gia chương trình này.


  • 12/02/2019

Là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại Hội nghị truyền hình triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện theo Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương.


  • 12/02/2019

Là một trong những mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 175/QĐ-BCT (ngày 28/1/2019) của Bộ Công Thương “Phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR)”.


  • 01/12/2017

Thông tư số 23/2017/TT-BCT vừa ban hành về quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2018.