• 14/01/2020

Đây là một trong những kết quả nổi bật mà Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) đạt được trong năm 2019.


  • 14/01/2020

Đây là một trong những mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2).


  • 13/01/2020

Đó là khẳng định của ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng biên tập Tạp chí Điện lực tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC), ngày 13/1, tại Hà Nội.


  • 10/01/2020

Là sự ghi nhận và biểu dương của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đối với kết quả đạt được của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị, ngày 10/1 ở thành phố Đà Nẵng.


  • 10/01/2020

Với sản lượng sản xuất đạt 3,64 tỷ kWh, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã sản xuất vượt 3,17% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao năm 2019. Qua đó, góp phần vào thành công chung của EVN trong thực hiện đảm bảo điện cho đất nước.


  • 10/01/2020

Đây là một trong những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của công ty diễn sáng 10/1, tại Quảng Ninh.


  • 09/01/2020

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) năm 2019. Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của EVNEPTC được tổ chức ngày 9/1, tại Hà Nội.


  • 09/01/2020

Đây là kết quả nổi bật, tính đến giữa nhiệm kỳ III (2017 - 2022) của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ III vừa diễn ra sáng 9/1, tại Hà Nội.


  • 09/01/2020

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 diễn ra chiều 8/1, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân dự và chỉ đạo tại hội nghị.


  • 09/01/2020

Năm 2019, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã đảm bảo truyền tải cho các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra với sản lượng đạt 84,5 tỷ kWh, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018.