10 tháng, EVN huy động gần 30 tỷ kWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Trong 10 tháng của năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Nhà máy điện gió Ia Pết - Đắk Đoa (Gia Lai)

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 10/2022 đạt 21,9 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đạt 225,98 tỷ kWh, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý tỷ lệ huy động nguồn năng lượng tái tạo đạt 29,87 tỷ kWh điện, chiếm 13,2%, sản lượng thủy điện đạt 82,42 tỷ kWh, chiếm 36,5%, nhiệt điện than đạt 86,56 tỷ kWh, chiếm 38,3%, tua bin khí đạt 23,87 tỷ kWh, chiếm 10,6%, điện nhập khẩu đạt 2,68 tỷ kWh, chiếm 1,2%.

Trong 10 tháng năm 2022, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện đạt 103,89 tỷ kWh, chiếm 45,97% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Đáng chú ý, do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện (như than, dầu, khí) tăng đột biến từ đầu năm đến nay làm chi phí sản xuất điện của EVN tăng rất cao dẫn tới nhiều khó khăn về tài chính.

Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống trong tháng 11/2022 ở mức 704 triệu kWh/ngày (tăng khoảng 2% so với cùng kỳ).

Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…