2.452 triệu kWh

Là tổng sản lượng điện của 66 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bình Phước, Hậu Giang và Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nguồn điện năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời đã góp phần đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh, thành phía Nam - Ảnh: Thành Trung.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đến cuối tháng 6/2021 tổng công suất lắp đặt của 66 nhà máy này là trên 3.281MWp.

Trong tháng 6/2021, sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời là trên 396 triệu kWh, chiếm 5,92% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống (không gồm điện tự sản xuất và năng lượng mặt trời mái nhà của khách hàng). Tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời lũy kế 6 tháng năm 2021 là trên 2.452 triệu kWh, chiếm 6,01% điện nhận toàn hệ thống.

Việc các nhà máy điện mặt trời, đóng điện đi vào vận hành đã bổ sung nguồn điện quan trọng, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


  • 09/07/2021 02:56
  • Thành Trung
  • 1151