8,211 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau lũy kế 03 tháng đầu năm 2021.

Nhân viên PC Cà Mau tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Nguồn ảnh: Internet.

Theo Công ty Điện lực Cà Mau, sản lượng điện tiết kiệm tháng 03 trên địa bàn tỉnh là 2,827 triệu kWh, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện tiết kiệm là 8,211 triệu kWh, đạt 2,32% sản lượng điện thương phẩm.

Để đảm bảo điện đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2021, PC Cà Mau tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình...; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai Chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh và chương trình tiết kiệm điện của công ty; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…


  • 13/04/2021 03:18
  • Thảo Nguyên
  • 1057