Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu

Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (BĐKH), với chủ đề “Ngân sách cho ứng phó với BĐKH ở Việt Nam – Đầu tư thông minh vì tương lại bền vững” là tài liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và Chương trình phát triển Liên hợp quốc phối hợp thực hiện.

Việt Nam đang đối mặt với những tác động nặng nề của BĐKH. Chính phủ Việt Nam đã khởi xướng những cải cách về thể chế, chính sách, bao gồm các Chiến lược quốc gia về BĐKH và tăng trưởng xanh, tiếp đó là Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện các Chiến lược này, và một loạt chương trình liên quan đến BĐKh khác...

Nhằm tăng cường hiệu quả việc thực hiện các chiến lược này, đồng thời huy động nguồn lực cho ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã xây dựng Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH.

Báo cáo đánh giá chính sách về BĐKH và khung thể chế ứng phó với BĐKH ở Việt Nam; phân tích tổng thể về cơ cấu tổ chức, thể chế, tài chính cũng như đầu tư cho các hoạt động ứng phó với BĐKH.

Báo cáo góp phần giúp Chính phủ Việt Nam lập kế hoạch huy động nguồn lực cho các quyết sách, cung cấp mô hình sử dụng ngân sách để xác định, lập kế hoạch và theo dõi chi tiêu cho các hoạt động BĐKH, đồng thời tạo cơ sở để lồng ghép BĐKH và tăng trưởng xanh vào quá trình thẩm định và xét duyệt chi ngân sách và đầu tư nước ngoài...

Tài liệu này được kỳ vọng là một công cụ hữu ích giúp lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho BĐKH và tăng trưởng xanh, qua đó tăng cường khả năng chống chọi của Việt Nam trước những tác động của hiện tượng BĐKH.

Chi tiết Báo cáo tại đây.


  • 17/09/2015 03:39
  • T.Linh
  • 3397