Capital House nhận chứng chỉ xanh EDGE chính thức

Hai tòa nhà A1 và A2 của dự án EcoLife Capitol do Tập đoàn Capital House đầu tư vừa được công nhận đạt chứng chỉ xanh EDGE chính thức (EDGE final), sau khi được trao chứng chỉ EDGE giai đoạn thiết kế tháng 10/2016.

2 tòa nhà của dự án EcoLife Capitol vừa nhận chứng chỉ xanh EDGE chính thức  - Ảnh: Minh Phương.

Theo kết quả kiểm toán năng lượng của Công ty Kiểm toán năng lượng SGS Việt Nam đầu tháng 8/2018, tòa nhà A1 và A2 dự án EcoLife Capitol đều đạt mức tiết kiệm trung bình, trong đó năng lượng là 29%, nước 27% và năng lượng hàm chứa trong vật liệu 41% - cao hơn mức thiết kế ban đầu tương ứng là 28%, 27%, 38%.

Ông Trịnh Tùng Bách – Giám đốc Ban Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn Capital House chia sẻ: “Kết quả này chứng tỏ rằng, Capital House đã thực hiện đúng cam kết trong việc thực hiện các tiêu chí công trình xanh. Sự kiện này càng củng cố thêm vị trí tiên phong trong lĩnh vực bất động sản xanh tại Việt Nam, cũng như khẳng định quyết tâm phát triển tất cả các dự án theo tiêu chí xanh của Tập đoàn Capital House”.

Chứng chỉ xanh EDGE của Công ty Tài chính quốc tế (IFC) là một hệ thống đánh giá công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng công trình, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính.

 


  • 30/08/2018 10:12
  • Minh Phương
  • 2082