Hơn 79 triệu kWh

Là sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới tháng 4/2021 tại tỉnh Đồng Nai. 

Theo PC Đồng Nai, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 sản lượng điện mặt trời phát lên lưới đạt hơn 227 triệu kWh. 

Trong tháng 4/2021, PC Đồng Nai đã thống nhất phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện để tạo liên kết, đảm bảo hấp thụ tối đa các nguồn phát năng lượng mặt trời của các Điện lực; rà soát, đánh giá tác động của nguồn năng lượng mặt trời mái nhà đấu nối vào lưới điện trung thế đến công tác quản lý kỹ thuật - quản lý vận hành lưới điện.

Công ty Điện lực Đồng Nai đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các địa điểm cách ly trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.


  • 13/05/2021 04:15
  • Thảo Nguyên
  • 1172