Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu

Đây là tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy và học nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng, thái độ để thích ứng với BĐKH của giáo viên và học sinh.

Nằm trong khu vực Đông Nam Á - nơi được xem là “rốn bão” của thế giới, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại và dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai và BĐKH.

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH, cụ thể là Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH.

“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với BĐKH” là tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy và học nhằm ứng phó với BĐKH và từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng, thái độ để thích ứng với BĐKH của giáo viên và học sinh.

Cuốn sách được phát triển dựa trên nhiều tài liệu quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương. Đây là bước đi kịp thời, góp phần  thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giáo dục năm 2011 – 2015.

Nội dung tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Sống và học tập và cộng đồng (Live & Learn), tổ chức Plan tại Việt Nam, với sự tham gia và thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tài liệu nằm trong khuôn khổ Dự án “Thích ứng với BĐKH lấy trẻ em làm trung tâm” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia tài trợ.

Chi tiết tài liệu tại đây.

Tai lieu huong dan day va hoc ve ung pho voi bien doi khi hau.pdf


  • 04/08/2015 04:02
  • M.Hạnh
  • 7307