Tăng cường quản lý chiếu sáng đô thị thông minh và hiệu quả tại Việt Nam

Đó là chủ đề hội thảo do Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức ngày 7/11/2022, tại Hà Nội.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: CSVN

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu tình hình quản lý chiếu sáng đô thị tại Việt Nam; các đề xuất về xây dựng chính sách; Rà soát tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; giải pháp tiết kiệm năng lượng và cơ hội đầu tư; phương pháp tiếp cận tài trợ khí hậu, phương thức đầu tư, hướng tới quản lý thông minh và hiệu quả.

Hội thảo được nghe các chuyên gia trình bày các phương thức đầu tư để thực hiện Dự án chiếu sáng thông minh và hiệu quả tại Việt Nam (SELP) và các cơ hội đầu tư từ khu vực công và tư nhân; các nghiên cứu kiểm toán năng lượng, phạm vi đầu tư, các tác động và các thông lệ quốc tế tốt nhất; hiện đại hóa chiếu sáng công cộng và xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài chính khí hậu.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp chiếu sáng thông minh - Tiết kiệm năng lượng… đề xuất xây dựng chính sách hướng tới quản lý thông minh và hiệu quả.

 

 


  • 09/11/2022 10:44
  • PV
  • 2219