Tối ưu hóa hệ thống khí nén

Thực hiện Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam”, Công ty CP sản xuất nhựa Duy Tân và Công ty Casumina Hoóc Môn là 2 doanh nghiệp đã triển khai thành công các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tietkiemnangluong.vn giới thiệu với bạn đọc tài liệu tối ưu hóa hệ thống khí nén của những doanh nghiệp này.

Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương và UNIDO phối hợp thực hiện.

Dự án đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp xây dựng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. 

Chi tiết tài liệu xem file đính kèm

toiuuhoakhinennhuaduytan.doc


  • 21/07/2015 08:45
  • Thành Trung
  • 3390