Tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học xã Thanh Yên (Điện Biên)

Công ty Điện lực Điện Biên vừa tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học tại  điểm Trường Tiểu học xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) với sự tham gia của 650 học sinh.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về những kiến thức cơ bản về tiết kiệm điện, an toàn điện góp phần giúp giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức kỹ năng về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện trong trường học, gia đình.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Điện Biên còn vận động CBCNV, khách hàng chấp hành đúng các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Không thực hiện các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như: Đốt rừng, đốt nương rẫy, trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không...

Đồng thời, Công ty cũng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên bộ Cẩm nang sử dụng điện thông minh được biên tập và sản xuất dưới dạng sách điện tử, giúp người đọc có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi một cách thuận lợi, tiện ích.