Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết

Ngày 5/8/2022, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) để xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn tại xã Ma Nới.

Công ty DHD trao biểu trưng ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Ninh Sơn
 

Xã Ma Nới có hơn 5.000 dân với 99% là bà con người dân tộc Raglây. Trong đó, 45% gia đình là hộ nghèo nên cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội để giúp đỡ bà con có cuộc sống tốt hơn. 

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị DHD cảm ơn chính quyền và nhân dân huyện Ninh Sơn trong những năm qua đã hỗ trợ, giúp đỡ Công ty DHD đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khu vực Nhà máy thủy điện Đa Nhim, đặc biệt trong quá trình triển khai xây dựng Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng.

Ông Lê Văn Chín - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ninh Sơn cho biết: Ninh Sơn là một huyện miền núi còn nhiều hộ rất nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cần được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân. Việc giúp đỡ địa phương của Công ty DHD sẽ góp phần ổn định cuộc sống của bà con.

Cũng trong chương trình, lãnh đạo huyện Ninh Sơn và Công ty DHD đã trực tiếp khảo sát 3 trên tổng số 20 gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Ma Nới gồm hộ gia đình chị: Va Ri Nhông Thị Mão, Pa Lây Thị Thuyên và Va Nhông Thị Co. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rất khó khăn cần được giúp đỡ.