Ngành Điện đóng góp rất nhiều, nhưng cũng chịu nhiều áp lực từ xã hội

Một ngày giữa tháng 12, được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ ông Ngô Việt Hải – Nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2, chúng tôi lại hiểu thêm về tâm tư, trăn trở của những vị lãnh đạo đã sát cánh, tạo nên giá trị cùng EVN.

 Ông Ngô Việt Hải

PV: Gắn bó làm việc lâu năm, giờ đây vẫn tiếp tục theo dõi ngành. Theo ông, ngành Điện liệu đã làm tốt vai trò của mình qua từng chặng đường phát triển của đất nước?

 Ông Ngô Việt Hải: Với hơn 43 năm công tác, trong đó có hơn 33 năm công tác trong ngành Điện, bản thân tôi nhớ và tâm đắc nhất là đã luôn cùng các đồng nghiệp gồng mình để “Thắp sáng niềm tin”; đảm bảo an ninh năng lượng qua các thời kì, đặc biệt là trong các giai đoạn khó khăn của đất nước.

Phải khẳng định rằng đến nay, trải qua quá trình 66 năm xây dựng và phát triển, ngành Điện Việt Nam luôn hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng và Nhà nước giao. Ngành Điện có thể nói vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế, vừa là ngành khai phá mở đường cho phát triển xã hội. Từ các mô hình “điện, đường, trường, trạm”, cho đến việc đưa điện về nông thôn, xóa bán tổng, đưa điện lưới quốc gia đến hầu hết các vùng biên giới, hải đảo, bản làng xa xôi. Song song với đó là luôn xây dựng bổ sung các nguồn điện mới hoàn thành đạt và vượt các quy hoạch điện của Chính phủ phê duyệt, đáp ứng tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần then chốt trong việc hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua các thời kì.

PV: Ứng với từng giai đoạn phát triển, ngành Điện gánh vác những trọng trách khác nhau. Để làm được điều đó, Tổng công ty Phát điện 2 luôn phải hoạch định những đường hướng, chiến lược cụ thể. Vậy theo ông, để hoạt động của Tổng công ty đi đúng hướng và mang lại hiệu quả, yếu tố cốt lõi nào chúng ta cần luôn đảm bảo?

Ông Ngô Việt Hải: Để một doanh nghiệp nói chung và để Tổng công ty phát triển thì yếu tố then chốt phải là:

Lãnh đạo phải có tâm (đạo đức) và có tầm (năng lực trình độ); phải quyết đoán, dám làm, dám chịu. Đồng thời, luôn cập nhật kiến thức, phải năng động, sáng tạo, và luôn lấy hiệu quả làm thước đo và đánh giá cán bộ.

Lãnh đạo phải là trung tâm đoàn kết, thưởng phạt nghiêm minh, luôn quan tâm công tác đào tạo cũng như tạo điều kiện công bằng, môi trường phấn đấu lành mạnh cho sự phát triển của mọi nhân viên có năng lực.

Phải thật sự chăm lo phát triển và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động nhằm tạo sự gắn kết tập thể và phát huy được sức mạnh tập thể , luôn xây dựng, bồi đắp văn hóa của Doanh nghiệp trên cơ sở bề dày truyền thống văn hóa của ngành điện.

PV: Nhân dịp 66 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam, để những thế hệ tiếp nối luôn tự tin phát huy truyền thống, ông có nhắn gửi gì tới thế hệ CBCNV ngành điện hôm nay?

Ông Ngô Việt Hải: Ngành Điện là một ngành đặc thù, đóng góp rất nhiều và rất cần thiết với xã hội nhưng cũng chính vì thế mà va chạm đến mọi tầng lớp xã hội và cũng chịu nhiều áp lực từ xã hội. Tôi mong muốn mỗi một người lao động trong ngành Điện tự trau dồi nhận thức, luôn nâng cao trình độ kiến thức và lý luận để mỗi người đều là những tuyên truyền viên hữu ích, vận động, giải thích cho xã hội đồng cảm, chia sẻ với ngành Điện ngày một nhiều hơn.

PV: Vâng! Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất tâm huyết. Chúc ông luôn vui, khỏe và hạnh phúc.


  • 18/12/2020 05:04
  • Nguồn: Ban Truyền thông EVNGENCO2
  • 891