Phát động cuộc thi "Phụ nữ EVN sáng tạo"

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 6535/EVN-TCNS ngày 17/11/2022 về việc phát động cuộc thi "Phụ nữ EVN sáng tạo".

Cuộc thi do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường EVN tổ chức với mục đích khuyến khích, thúc đẩy tinh thần, khả năng sáng tạo của lao động nữ toàn Tập đoàn, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung của EVN, đồng thời biểu dương, tôn vinh tập thể/cá nhân nữ có các sản phẩm, giải pháp sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tốt, hiệu quả.

Cuộc thi "Phụ nữ EVN sáng tạo" sẽ giới thiệu những giải pháp, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của lao động nữ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Cuộc thi sẽ giới thiệu những giải pháp, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của lao động nữ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn có hiệu quả, thúc đẩy phát triển bền vững của EVN và đơn vị.

Những giải pháp, sáng kiến tham gia cuộc thi phải là các sản phẩm đổi mới sản xuất, ý tưởng sáng tạo do cá nhân hoặc tập thể nữ triển khai trong quá trình lao động sản xuất các năm 2020 - 2022 (“tập thể nữ”là tập thể có ít nhất 60 % lao động nữ và chủ nhiệm đề tài, tác giả sáng kiến, giải pháp, ý tưởng phải là nữ, hoặc nữ có tham gia các đề tài sáng kiến, giải pháp, ýtưởng với tỷ lệ đóng góp từ 40 % trở lên);

Bên cạnh đó, thành quả của sáng kiến, giải pháp, ý tưởng, phương pháp, quy trình phải có tính mới trong sản xuất, vận hành, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật... áp dụng vào tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của tập đoàn và đơn vị, có khả năng áp dụng (đã được áp dụng hoặc áp dụng thử);

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ nhận đơn tham dự và báo cáo kết quả sáng tạo từ khi phát động cuộc thi cho tới ngày 31/12/2022. Thời gian thông báo kết quả là sau khi có kết quả chấm thi của Ban giám khảo.

Cuộc thi dự kiến trao 01 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; 02 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng/sản phẩm, ý tưởng; 05 giải Nhì trị giá 20 triệuđồng/sản phẩm, ý tưởng; 09 giải Ba trị giá 10 triệuđồng/sản phẩm, ý tưởng và 20 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/sản phẩm, ý tưởng.

EVN đề nghị các đơn vị phổ biến tuyên truyền cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” đến các lao động nữ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cuộc thi; gửi báo cáo cuộc thi về Ban TCNS và Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường EVN qua hệ thống D-Office, trước ngày 31/12/2022.

Xem nội dung cụ thể Văn bản số 6535/EVN-TCNS tại đây.


  • 17/11/2022 05:41
  • Thanh Huyền
  • 2773