Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Sáng ngày 27/9/2022, Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc Tổng công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty và hơn 400 đại biểu.

Hội nghị được nghe và thảo luận các Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn từ năm 2020 đến 8 tháng  năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 của Tổng công ty; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021-2022 của các đơn vị; những nội dung sửa đổi chính của Thỏa ước lao động tập thể mới, nội quy lao động, quy định chi trả tiền lương công ty mẹ; báo cáo công tác thi đua khen thưởng; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại và công khai các chỉ tiêu về tài chính liên quan đến người lao động.

Hội nghị Người lao động Tổng công ty Phát điện 3 năm 2022

Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thích ứng linh hoạt, đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe người lao động trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Các nhà máy luôn vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, từng bước chủ động trong việc cung cấp nhiên liệu than cho các nhà máy điện.

Bên cạnh đó, thực hiện đạt chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội cổ đông hàng năm thông qua; ổn định công tác quản trị, công tác tổ chức, nhân sự; chất lượng nguồn nhân lực, đời sống NLĐ ngày càng nâng cao; việc làm và thu nhập được đảm bảo; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đạt tiến độ theo kế hoạch và mang lại hiệu quả cao trong ứng dụng thực tiễn.

Ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 3 ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Tổng công ty trong các năm vừa qua và những tháng đầu năm 2022, đặc biệt là sự quan tâm và nỗ lực của TCT trong việc ghi nhận thêm nhiều điểm có lợi cho NLĐ trong Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ông Lê Văn Danh – Tổng giám đốc Tổng công ty – đại diện người sử dụng lao động và ông Vũ Quang Sáng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đại diện tập thể người lao động đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể; ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giải quyết hợp lý các kiến nghị của người lao động; cam kết sẽ phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty Phát điện 3, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.


  • 29/09/2022 04:22
  • Tuấn Triều
  • 706