3,587 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lũy kế 03 tháng năm 2021, tương ứng 2,28% sản lượng điện thương phẩm, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2020.

PC Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Nguồn ảnh: Internet

Theo PC Ninh Thuận, trong tháng 03/2021 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,224 triệu kWh, tăng 3,9% so với cùng kỳ tháng 03/2020; lũy kế 03 tháng năm 2021 đạt 3,587 triệu kWh, tương ứng 2,28% sản lượng điện thương phẩm 03 tháng năm 2021 (157,107 triệu kWh) và tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 03/2021, dù nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải tiếp tục tăng cao, Công ty vẫn đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ điện theo phương châm: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”; phối hợp khai thác trang thông tin theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, Đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian)…

 


  • 12/04/2021 03:55
  • Thảo Nguyên
  • 1010