Sổ tay Sản phẩm xanh

Tài liệu giới thiệu các giải pháp, dịch vụ nhằm thích nghi khí hậu và sử dụng năng lượng hiệu quả cho các công trình thương mại và dân dụng tại Việt Nam.

Cuốn sổ tay này được nghiên cứu phát triển dưới sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức, trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu Siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh – Cơ chế thống nhất quy hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi toàn cầu. Đây là một phần của chương trình “Nghiên cứu Siêu đô thị bền vững cho tương lai”.

Nội dung tài liệu được xây dựng bởi EUROCHAM (Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam), Ban Chỉ đạo mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Live & Learn Việt Nam....

“Sổ tay Sản phẩm Xanh” cung cấp thông tin dưới cấu trúc dễ hiểu về các giải pháp, dịch vụ thích nghi khí hậu và năng lượng hiệu quả cho các công trình thương mại và dân dụng tại Việt Nam. Sổ tay tập trung vào các khía cạnh của vật liệu cách nhiệt, bởi các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng vật liệu mang lại khả năng cao về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng.

Tài liệu gồm 2 phần: Phần 1: Sản phẩm xanh; phần 2: Dịch vụ xanh.

Chi tiết tài liệu tại đây.


  • 19/08/2015 03:39
  • T.Linh
  • 3918