Tiết kiệm nhờ quỷ

Anh hà tiện trông thấy một con quỷ trong căn phòng của mình, liền hỏi:

- Mi làm cách nào lọt được vào đây?

- Tôi chui qua ống khói lò sưởi.

Anh hà tiện đưa tay với lấy điện thoại, nhưng con quỷ túm lấy tay anh ta.

- Tôi xin ông, ông đừng gọi cho ông linh mục! - Con quỷ van nài.

- Ông linh mục thì liên quan gì đến chuyện này! Ta gọi điện cho cậu thợ nạo ống khói đấy chứ, để bảo cậu ta ngày mai không cần tới đây nữa. Thế là tiết kiệm được một khoản tiền.


  • 04/06/2013 02:28
  • Sưu tầm
  • 2319


Gửi nhận xét