PC Phú Thọ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ

Ngày 11/9, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) và Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Bình đẳng giới và VSTBPN giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian qua, hoạt động bình đẳng giới, VSTBPN của Công ty đã đạt được những kết quả tốt; các cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CNVC người lao động vươn lên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn... góp phần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đơn vị trong Công ty đã chủ động, tích cực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, VSTBPN trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động; tăng cường công tác phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp, chia sẻ tham luận với các nội dung: Tăng cường bình đẳng giới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho toàn thể CBCNV ở đơn vị; Bố trí vị trí lao động nữ đúng với năng lực…

Ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc Công ty - Trưởng ban VSTBPN PC Phú Thọ yêu cầu các đơn vị cần cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, có các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ nữ tham gia giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Công ty và các đơn vị. Đặc biệt, cần chú trọng từ công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ; chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng, xây dựng hình ảnh phụ nữ ngành Điện “năng động, sáng tạo, tự tin và trách nhiệm”.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã tuyên dương và trao giải cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020.