Đồng chí Đỗ Đức Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV

Công tác nhân sự được thông qua tại Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành khóa IV Công đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra vừa qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Khuất Quang Mậu.

Theo đó, tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Chánh Văn phòng Công đoàn Điện lực Việt Nam - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV.

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV đã thống nhất để đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành và bầu bổ sung 2 đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2  vào Ban Chấp hành. 


  • 11/04/2015 10:58
  • Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét