• Văn bản pháp lý

 • Quy hoạch

 • Tham khảo

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió (lập tháng 03/2019)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Thanh Hoá

   30

   1. Đầy tải

   - Không có

   1. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh – Cam Ranh

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   30

   1. Đầy tải

   - Không có

   1. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - Cam Ranh

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   100

   100

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   111

   111

   Đăk Lăk

   182

   190

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   171

   171

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   220

   250

   Ninh Thuận

   1648

   1812

   Bình Thuận

   1028

   1222

   Long An

   281

   366

   Vũng Tàu

   234

   234

   Tây Ninh

   607

   799

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

   Bến Tre

   0

   60

   Trà Vinh

   140

   140

    

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió (lập tháng 02/2019)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án Điện mặt trời (ĐMT) đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Thanh Hóa

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Thạnh Hóa

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   40

   40

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   109

   169

   Đăk Nông

   0

   0

   Bình Định

   120

   120

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   160

   160

   Ninh Thuận

   1433

   1533

   Bình Thuận

   867

   1017

   Long An

   113

   313

   Vũng Tàu

   194

   194

   Tây Ninh

   567

   617

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

  • Tài liệu Hội thảo Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam (ngày 27/2/2019)

   SEMINAR ON PROMOTION OF ROOF-TOP SOLAR ENERGY IN VIETNAM

   Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 2 năm 2019

   Time & date: 8:00 AM, February 27th , 2019

   Địa điểm: Hội trường Hòa Bình (tầng 4) - trụ sở EVN, 11 Cửa Bắc, Hà Nội

   Avenue: Hoa Binh hall, 4th floor - EVN office, 11 Cua Bac str, Hanoi 

   Tải toàn bộ tài liệu Hội thảo tại đây hoặc qua google drive

   Please click the following link to download the Seminar materials: 

   https://drive.google.com/open?id=1iJVw3idFTHQ8O2cJ3sEUZ5eiiq_75s9s

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời (lập tháng 12/2018)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Quảng Bình

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ Châu Đốc – Tịnh Biên

   39.92

   1. Đầy tải

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   Quảng Trị

   39.9

   40

   Huế

   35

   75

   Quảng Ngãi

   0

   59.2

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   85.3

   109

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   80.3

   120.6

   Phú Yên

   214.2

   415

   Khánh Hòa

   120

   210

   Ninh Thuận

   725.8

   1303.2

   Bình Thuận

   566.31

   789

   Lâm Đồng

   38

   38

   Long An

   32.7

   112.5

   Vũng Tàu

   96

   152

   Tây Ninh

   430

   608

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   0

   23

   Thanh Hoá

   0

   30

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời (lập tháng 11/2018)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Quảng Bình

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   2. Quá tải

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ Châu Đốc – Tịnh Biên

    

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX- 90%, ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

   Quảng Trị

   0

   40

   Huế

   35

   75

   Quảng Ngãi

   0

   40

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   0

   109

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   40

   120

   Phú Yên

   214.2

   414

   Khánh Hòa

   120

   210

   Ninh Thuận

   685.5

   1047.32

   Bình Thuận

   566.31

   749.63

   Lâm Đồng

   38

   38

   Long An

   0

   73

   Vũng Tàu

   96

   152

   Tây Ninh

   143.33

   527.38

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   0

   23

  • Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

   Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành Tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 - Hệ thống quản lý năng lượng, các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, tháng 6/2011. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng một cách riêng biệt hoặc lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác.

   Xem chi tiết trong file đính kèm

  • Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

   Công ty Dịch vụ Năng lượng (ESCO) cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện. Tham khảo thông tin về mô hình ESCO trong tờ rơi dưới đây.

   ESCO thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường, ESCO cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua Hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC).

    

 • Tin năng lượng tái tạo

  • Tài trợ đến 70% vốn vay cho doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời áp mái

   Lắp đặt điện mặt trời áp mái  sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện hàng tháng

   Tài sản đảm bảo để vay vốn chính là hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, với mức tài trợ lên đến 10 tỷ đồng.

   Với chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ, rất nhiều dự án điện mặt trời đã được đầu tư xây dựng. Trong đó, điện mặt trời áp mái có ưu thế nổi trội như: Thi công nhanh, không chiếm dụng đất mà sử dụng diện tích các mái nhà sẵn có, giúp tăng cường chống nóng hiệu quả cho các công trình, giảm ô nhiễm môi trường,...

   Với sản lượng điện dư, nếu không sử dụng hết, khách hàng có thể bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt, những công trình hòa lưới trước ngày 30/6/2019 sẽ được EVN mua với giá ưu đãi trong vòng 20 năm theo quy định của Chính phủ.

   Hiện nay, TP.HCM đang là địa phương đi đầu cả nước trong việc lắp đặt điện mặt trời áp mái, với gần 1.400 khách hàng đã lắp đặt, tổng công suất khoảng 15 MWp.

   Hiện các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang tiến hành trả tiền điện cho người dân sau thời gian phát điện lên lưới.

  • EVNCPC thanh toán hơn 922 triệu đồng cho khách hàng bán điện mặt trời trên mái nhà

   Ảnh minh họa

   Đây là số tiền thanh toán cho sản lượng điện mà khách hàng sau khi sử dụng còn dư bán cho ngành Điện với giá theo quy định là 9,35 cent/1kWh, khi dự án được phát điện lên lưới trước ngày 30/6/2019. Mức giá này được giữ nguyên trong vòng 20 năm.

   Trong đó, các địa phương đứng đầu về số dự án, công suất lắp đặt và tỷ lệ chủ đầu tư đã được thanh toán cao gồm: TP Đà Nẵng gần 291 triệu đồng (105 khách hàng đã thanh toán/118 khách hàng đã ký hợp đồng mua bán điện), Đắk Lắk gần 567 triệu đồng (19 khách hàng đã thanh toán/36 khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán điện), Khánh Hòa gần 40 triệu đồng (2 khách hàng đã thanh toán/ 87 khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán điện).

   Trong hơn 1 tuần qua, các công ty Điện lực thuộc EVNCPC đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời áp mái với 407/518 chủ đầu tư.

   Tổng công suất của 518 hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại miền Trung – Tây Nguyên là 3.864 kWp.

   EVNCPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh ký kết hợp đồng mua bán điện với các dự án còn lại và tiến hành thanh toán tiền điện cho các chủ đầu tư theo đúng cam kết.

  • EVNCPC: Hội thảo Phát triển điện mặt trời trên mái nhà – Tạo sự gắn kết giữa các bên

   Tham gia Hội thảo có đại diện Sở Công Thương, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - đơn vị tư vấn cho Sở Công Thương thực hiện đánh giá hiệu quả dự án ĐMTMN, 10 công ty cung cấp giải pháp điện mặt trời, 3 tổ chức tài chính, cung cấp giải pháp hỗ trợ đầu tư ĐMTMN, 60 khách hàng sử dụng điện có quan tâm, có tiềm năng lắp đặt ĐMTMN.

   Cùng dự có lãnh đạo ban chuyên môn của EVN, EVNCPC và các đơn vị thành viên trên địa bàn 13 tỉnh, TP miền Trung - Tây Nguyên.  

   Lãnh đạo Ban Kinh doanh EVN, lãnh đạo EVNCPC cùng dự Hội thảo

   Tự cung cấp điện bằng giải pháp đầu tư ĐMTMN gắn với công trình xây dựng hiện đang là xu hướng của các nước trên thế giới. Bởi đây là nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch.

   Địa bàn miền Trung – Tây Nguyên có bức xạ mặt trời và số giờ nắng trung bình khá cao, có tiềm năng rất lớn để phát triển ĐMTMN. Khách hàng lắp đặt ĐMTMN có nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí tiền điện nhờ giảm mua điện lưới quốc gia; có thể bán phần điện không sử dụng hết cho ngành Điện với giá cao; có thời gian hưởng lợi lâu dài sau thời gian thu hồi vốn; chống nóng hiệu quả cho nhà ở, công trình xây dựng; nâng cao thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp khi sử dụng năng lượng sạch, có thể được cấp chứng chỉ năng lượng tái tạo giúp tăng lợi thế cạnh tranh.

   Với mong muốn đồng hành trong việc đầu tư điện mặt trời của khách hàng, EVNCPC tổ chức Hội thảo Phát triển điện mặt trời trên mái nhà tạo diễn đàn kết nối các khách hàng tiềm năng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên với các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời, tổ chức tài chính và ngành Điện. Qua đó cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về chính sách, cơ chế của nhà nước, giải đáp các ý kiến thắc mắc, từ đó khách hàng có đủ cơ sở đề quyết định đầu tư ĐMTMN.

   Hội thảo đề cập đến các nội dung: Tình hình triển khai và các giải pháp khuyến khích lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà ở khu vực miền Trung -Tây Nguyên; Tiềm năng điện mặt trời mái nhà tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hướng dẫn đấu nối, kiểm tra thử nghiệm; Hiệu quả kinh tế dự án ĐMTMN - dự án thực tế đã triển khai; Quy trình thực hiện dự án ĐMTMN và kết quả phát triển ĐMTMN tại tỉnh Đăk Lăk; Điện mặt trời trên mái nhà - Giải pháp năng lượng bền vững và hiệu quả; Giải pháp tài chính đối với ĐMTMN tại Việt Nam; Điện mặt trời hòa lưới không accu; Giải pháp điện mặt trời áp mái - Bảo hiểm sản lượng và hỗ trợ tài chính; Nhà thầu EPC, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống/dự án Điện mặt trời chất lượng cao trên mái nhà và trang trại (Rooftop & Solar Farm).

   Bà Lê Thị Phương Cẩm - Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC trình bày tham luận "Tình hình triển khai và các giải pháp khuyến khích lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên"

   Bên cạnh đó tại Hội thảo còn giới thiệu các văn bản của pháp luật về phát triển điện mặt trời của Chính phủ, Bộ Công thương và ngành Điện: Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và số 02/2019/QĐTTg ngày 08/01/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 11/2017/QĐ-TTg; các thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án ĐMT, số 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16/2017;

   Hội thảo cũng giới thiệu các văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành như văn bản số 1530/EVN-TCKT ngày 27/03/2019 về việc hạch toán doanh thu, chi phí hệ thống điện áp mái tại văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, số 1532/EVN-KD ngày 27/03/2019 và số 1586/EVN-KD ngày 28/03/2019 hướng dẫn thực hiện các dự án ĐMTMN.

   Thời gian tới, EVNCPC tiếp tục quảng bá, hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, khảo sát, nghiệm thu, đấu nối các dự án ĐMTMN vào lưới điện EVNCPC; ký kết chính thức hợp đồng mua bán điện với các dự án ĐMTMN, thanh toán tiền mua điện phát ra lưới cho chủ đầu tư ngay khi Thông tư 05/2019/TT-BCT có hiệu lực; đề xuất EVN tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ một phần kinh phí cho khách hàng lắp đặt ĐMTMN; phát triển các mô hình ESCO, kêu gọi bên thứ 3 đầu tư ĐMTMN.

   Tại Hội thảo, ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC đã giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư, trong đó khuyến khích công trình điện mặt trời lắp trên mái nhà, mái nhà của trang trại có sẵn (công suất nhỏ hơn 1 MWp) nhận được ưu đãi theo quy định là được ngành Điện mua điện với giá cao (giá 9,35 cent/1 kWh) khi dự án được phát điện trước 30/6/2019 và giá này được kéo dài đến 20 năm.

   Kết luận tại Hội thảo, ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh mục đích của Hội thảo hôm nay là tạo ra môi trường để nhà đầu tư, nhà cung cấp giải pháp, nhà tài chính và EVNCPC gặp nhau để thảo luận về những chính sách mà các Bộ, ngành triển khai; sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ĐMTMN.

   Năm 2019, EVN giao cho EVNCPC vận động, hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện ĐMTMN với công suất 48 MWp trên phạm vi 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên và 9,4 MWp trên mái nhà các văn phòng, các điện lực, trạm biến áp của Tổng công ty.

   Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng giám đốc EVNCPC kết luận tại Hội thảo

   Các tài liệu liên quan về quy định của nhà nước, của EVN, các giải pháp kỹ thuật và tài chính đã trình bày tại Hội thảo sẽ được EVNCPC đăng tải trên trang tin điện tử của Tổng công ty, để các nhà đầu tư/người dân quan tâm có thể tìm đọc, tham khảo thông tin" - ông Phạm Sỹ Hùng cho biết. 

   "Đối với nhà đầu tư, nhà cung cấp giải pháp, tài chính cho ĐMTMN cần phối hợp với Tổng công ty qua đầu mối là Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung, qua đó tạo ra sự gắn kết để nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư thì EVNCPC cung cấp ngay các thông tin kết nối giữa các bên”.

   Hiện nay, còn một số dự án ĐMTMN sắp đưa vào vận hành, việc lắp đặt công tơ 2 chiều miễn phí sẽ được EVNCPC thực hiện để đưa công trình nhanh chóng vào vận hành.

   Phó Tổng giám đốc EVNCPC bày tỏ: “Chúng tôi có 10 phần thưởng cho 10 nhà đầu tư tốt, hiệu quả tiêu biểu trong năm nay để tri ân nhà đầu tư điện áp mái đã góp phần đầu tư tạo ra nguồn điện từ năng lượng sạch tại miền Trung – Tây Nguyên. Phát triển điện mặt trời nói chung, điện mặt trời áp mái là quá trình lâu dài. Hội thảo đã tiên phong trong việc quảng bá điện mặt trời áp mái, kêu gọi đầu tư tại miền Trung – Tây Nguyên để cùng góp sức cung cấp thêm nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam, qua đó góp phần giảm bớt áp lực về nguồn điện đang thiếu hụt hiện nay. Những kiến nghị, ý kiến hôm nay tại Hội thảo, chúng tôi đều đã ghi nhận và sẽ có thông tin kịp thời đến nhà đầu tư”. 

   Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, EVNCPC đã hỗ trợ khách hàng lắp đặt ĐMTMN bằng việc sẵn sàng để ký kết hợp đồng, lắp đặt công tơ hai chiều miễn phí, thanh toán tiền mua điện từ các dự án ĐMTMN với khách hàng.

   Tính đến tháng 2/2019, khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã có 330 khách hàng lắp đặt ĐMTMN đấu nối vào lưới điện EVNCPC với tổng công suất 2,1 MWp; EVNCPC đã đầu tư lắp đặt ĐMTMN ở các trụ sở Điện lực, đến 30/6/2019 sẽ đạt mức công suất 7,2 MWp.

   Một số hình ảnh giới thiệu các giải pháp về kỹ thuật, tài chính với các nhà đầu tư ĐMTMN bên lề Hội thảo:

    

    

  • EVN tổ chức hội nghị hướng dẫn thủ tục công nhận vận hành thương mại cho 98 nhà đầu tư điện mặt trời

   Tham dự Hội nghị có ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cùng khoảng gần 100 chủ đầu tư và nhà thầu thi công các dự án điện mặt trời.

   Về phía EVN, có ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN; ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN cùng đại diện các Ban, các Đơn vị thuộc EVN, bao gồm: Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, Công ty Mua bán điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực miền Trung và miền Nam.

   Ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực giải đáp các thủ tục, quy định cho các chủ đầu tư tại Hội nghị

   Kịp thời tháo gỡ vướng mắc

   Tại Hội nghị, các đơn vị của EVN đã báo cáo về tình hình phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đầu tư các dự án phục vụ đấu nối, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo; Dự thảo quy trình quy định trình tự, thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày vận hành thương mại (COD) từng phần/cả nhà máy; Tình hình đấu nối, chuẩn bị đóng điện các dự án điện mặt trời và các khó khăn, vướng mắc trong vận hành.

   Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các chủ đầu tư dự án điện mặt trời đã hoan nghênh EVN đã chủ động tổ chức Hội nghị, để các doanh nghiệp được bày tỏ nguyện vọng cũng như nêu lên các vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó và bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời.

   Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN khẳng định Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư để các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019

   Đặc biệt, các chủ đầu tư dự án cũng đánh giá cao việc EVN đã hiện đại hóa, đơn giản hóa rất nhiều các thủ tục so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất điện. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và các đơn vị phía EVN cũng đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số vấn đề kỹ thuật trên thực tế cũng như kiến nghị về các công tác, quy trình, thủ tục phục vụ việc vận hành các nhà máy điện mặt trời như: Việc xác định công suất phát tối đa (Pmax) của các nhà máy, kể cả trong thời gian thử nghiệm Pmax lớn hơn hoặc nhỏ hơn công suất đã đăng kí; các thủ tục, quy định mẫu về chạy thử nghiệm; việc giải tỏa công suất nhà máy, vấn đề đấu nối lên lưới quốc gia; vấn đề công nhận nhận COD từng phần/toàn nhà máy...

   Tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, đại diện lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, lãnh đạo EVN và các đơn vị trực thuộc đã giải đáp các vướng mắc; cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp để tạo điều kiện tối đa nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn trong việc đưa các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành trước ngày 30/6/2019.

   Gần 100 chủ đầu tư dự án điện mặt trời tham dự Hội nghị

   EVN luôn hỗ trợ tối đa

   Báo cáo tại Hội nghị, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, việc vận hành các nhà máy điện mặt trời sẽ gặp không ít khó khăn, do nguồn năng lượng này có tính không ổn định về công suất phát. Cụ thể, công suất nguồn năng lượng mặt trời thay đổi tức thời theo điều kiện thời tiết; các nhà máy trong cùng khu vực có xu hướng cùng biến động, dẫn đến sự thay đổi đồng thời một lượng công suất lớn – tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định hệ thống.

   Ngoài ra, từ tháng 6/2019, việc vận hành các nguồn năng lượng tái tạo phải đảm bảo yêu cầu không gây quá tải các đường dây, máy biến áp, dẫn đến sóng hài điện áp có khả năng vượt giới hạn trên lưới điện 110 kV, nhất là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận...

   Phần trình bày của đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống điều độ Quốc gia về công tác đấu nối, chuẩn bị đóng điện các dự án điện mặt trời

   Bên cạnh đó, số lượng các nhà máy điện mặt trời dự kiến vào vận hành từ nay đến hết tháng 6 là rất lớn (miền Bắc 6 dự án, miền Nam 54 dự án, miền Trung 28 dự án), gây khó khăn và áp lực lớn về tiến độ thử nghiệm, nghiệm thu; chưa kể một số thời điểm tình hình thời tiết không đảm bảo điều kiện yêu cầu để vận hành thử nghiệm.

   Trước những khó khăn này, A0 đã chủ động gửi công văn và hướng dẫn các chủ đầu tư, phối hợp sớm cung cấp tài liệu, phục vụ chuẩn bị đóng điện vận hành. Đồng thời, A0 cũng tăng cường thời gian làm việc 3 ca, kể cả ngày nghỉ cuối tuần; sắp xếp bố trí nhân lực để hỗ trợ các bộ phận có khối lượng công việc tăng cao như Trung tâm Điều độ miền Trung, miền Nam...

   Đại diện Ban Thị trường điện (EVN) trình bày về Dự thảo Quy trình công nhận ngày vận hành thương mại nhà máy điện gió/mặt trời

   Tuy nhiên, theo A0, do khối lượng công việc của thời gian tới là rất lớn, nên để các nhà máy điện mặt trời đưa vào vận hành đúng tiến độ dự kiến, chủ đầu tư cần sớm cung cấp tài liệu kỹ thuật của dự án và đầu mối liên lạc cho các cấp điều độ theo quy định để phối hợp chuẩn bị đóng điện công trình; định kỳ ngày 15 hàng tháng cập nhật tiến độ gửi cấp điều độ có quyền điều khiển; kết nối và thử nghiệm ETE, SCADA/EMS, chức năng điều khiển xa AGC với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia/miền; phối hợp với cấp điều độ và các đơn vị liên để thử nghiệm hút/phát công suất phản kháng; kết nối và thử nghiệm chức năng điều khiển xa AGC với A0... Thời gian thử nghiệm, nghiệm thu phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2019.

   Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, EVN sẽ tiếp thu ý kiến của các chủ đầu tư, đồng thời sẽ sớm ban hành Quy định tạm thời về Trình tự, thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày COD từng phần/cả nhà máy điện mặt trời. Các đơn vị của EVN cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư để tạo điều kiện tối đa cho các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019.

 • Thủ tục mua bán điện