• Dịch vụ cấp điện mới hạ áp

   1. Các loại hình dịch vụ

   a. Cấp điện sinh hoạt;

   b. Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ;

   c. Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung;

   d. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW;

   e. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW;

   f. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn.

   2. Các loại thông tin khách hàng cung cấp

   a. Giấy tờ tùy thân;

   b. Thông tin xác định chủ thể tại địa điểm mua điện;

   c. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện (trường hợp cấp điện ngoài sinh hoạt);

   d. Thông tin xác định số hộ và ủy quyền của các hộ dùng chung (trường hợp dùng chung công tơ);

   e. Đăng ký biểu đồ phụ tải (trường hợp cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW).

   3. Thời gian cung cấp dịch vụ: Không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.

   4. Chi phí của khách hàng

   Từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực).

   5. Trình tự thực hiện: