• Dịch vụ hỗ trợ

   1. Khách hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ có thể gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ qua các phương thức sau:

   a. Giao dịch trực tuyến điện tử tại chuyên mục “Chăm sóc khách hàng” trên Website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TT.CSKH)

   (Danh sách các địa chỉ website tại đây);

   b. Gửi Email, fax, gọi điện thoại, gửi bưu điện và các tiện ích khác theo địa chỉ được niêm yết tại Phòng Giao dịch khách hàng và trên Website;

   c. Khách hàng trực tiếp đến Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực/Công ty Điện lực (ĐL/CTĐL).

   2. Các dịch vụ hỗ trợ và trách nhiệm thực hiện của ĐL/CTĐL/TT.CSKH cung cấp bao gồm:

   STT

   Loại hình dịch vụ

   Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL/ TT.CSKH 

   Chi phí dịch vụ

   1

   Tra cứu thông tin

   Khi nhận được yêu cầu

   Miễn phí

   1. Lịch ngừng giảm cung cấp điện
   1. Thủ tục cấp điện
   1. Thủ tục liên quan đến HĐMBĐ
   1. Chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện
   1. Nợ tiền điện
   1. Điểm thu và hình thức thu tiền điện
   1. Khác

   2

   Tư vấn sử dụng điện

   1. Lựa chọn dây dẫn điện, thiết bị điện trong gia đình
   2. Sử dụng điện an toàn
   3. Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

   Khi nhận được yêu cầu

   Miễn phí

   3

   Tư vấn Thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện

   1. Lắp đặt dây dẫn từ sau công tơ đến nhà Khách hàng
   2. Thiết kế, xây lắp công trình điện
   3. Nghiệm thu công trình điện
   4. Bảo trì/Bảo dưỡng công trình điện
   5. Vận hành công trình điện

   Theo hợp đồng ký kết

   Theo hợp đồng ký kết

   4

   Giải đáp kiến nghị của Khách hàng

   Khi nhận được yêu cầu

   Miễn phí

    

   1. Mất điện
   2. Thủ tục cấp điện

    

   1. Giá bán điện
   2. Hóa đơn tiền điện

    

   1. Ghi chỉ số công tơ
   2. Thông tin về thiết bị đo đếm
   3. Các loại chi phí

    

   1. Thái độ của Cán bộ nhân viên

    

   1. Các vấn đề liên quan đến cung cấp điện và sử dụng điện