• Giá bán điện theo hình thức ba giá

   1. Quy định về giờ: 

   a) Giờ bình thường

   Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

   - Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

   - Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

   - Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

   Ngày Chủ nhật

   Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

   b) Giờ cao điểm

   Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

   - Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

   - Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

   Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

   c) Giờ thấp điểm:

   Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

   2. Đối tượng mua điện theo hình thức ba giá:

   a) Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;

   b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;

   c) Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt;