• Liên quan đến tiếp cận điện năng

   Câu hỏi:

   Kính gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tôi muốn lắp trạm biến áp riêng, vậy cần thủ tục gì? Đường dây trung thế ai có trách nhiệm phải đầu tư? Nếu tôi phải đầu tư thì 1km đường dây 10 kV bao nhiêu tiền? Xin cám ơn!

   Trả lời:

   Kính gửi Quý khách hàng!

   Thủ tục để lắp đặt TBA riêng cần như sau:

   a.    Giấy đề nghị mua điện/Công văn đề nghị mua điện

   b.   01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

   Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm (đối với Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

   c.    01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt.

   Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt có thể là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

   Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ điện tại vùng nông thôn, miền núi mua điện từ lưới phân phối có tổng công suất máy biến áp từ 50 KVA trở lên phải có Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

   d.   Hồ sơ đề nghị đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương, bao gồm:

   -       Hồ sơ đề nghị đấu nối nêu tại phụ lục 2 của quy trình này;

   -       Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối;

   -       Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹthuật của dự án đấu nối.

   Sau khi Điện lực thực hiện khảo sát sẽ tiến hành thỏa thuận đấu nối, điểm đấu nối sau khi thỏa thuận là cơ sở để xác định ranh giới đầu tư của Điện lực và khách hàng.

   Chi phí đầu tư 1km đường dâu 10 kV phụ thuộc vào kết quả khảo sát để lập phương án thi công cũng như chất lượng của vật liệu và thiết bị. Bạn có thể làm việc với Điện lực sở tại để xem xét lựa chọn dịch vụ trọn gói hoặc thuê một công ty chuyên về thiết kế thi công các công trình điện thực hiện các công việc này.

   Trân trọng!